×

لیست بهترین وکلای تجویز انتقال منافع ایران

لیست-بهترین-وکلای-تجویز-انتقال-منافع-ایران

شناسه : 744

تجویز انتقال منافع به دیگری یکی از مباحثی است که بیشتر افراد به آن آشنایی ندارند و در امور ملکی بسیار پر کاربرد می باشد.

قوانین تجویز انتقال منافع به دیگری

تجویز انتقال منافع به دیگری یکی از مباحثی است که بیشتر افراد به آن آشنایی ندارند و در امور ملکی بسیار پر کاربرد می باشد.

منظور از تجویز انتقال منافع به دیگری این است که مستاجر بتواند ملک کسب و پیشه و تجارت خود را برای همان شغل یا شغلی مشابه آن بر مبنای سند رسمی و ثبت شده به دیگری انتقال دهد.

موضوع تجویز انتقال منافع به دیگری در قانون تخلیه اماکن سال 1356 جای میگیرد و رسیدگی به پرونده های مربوط به آن به عهده وکیل ملکی می باشد.

قانون تجویز انتقال منافع به دیگری

بر اساس قانون تجویز انتقال منافع مال به دیگری در صورتی که در بندهای قرارداد یا اجاره نامه، امکان انتقال به غیر ذکر شده باشد، تجویز انتقال منافع مانعی ندارد.

بر اساس قانون، انتقال به غیر ممنوع است مگر اینکه در سند یا قرارداد ثبت شود، پس اگر در مورد انتقال منافع در اجاره نامه صحبتی نشده باشد یعنی حق انتقال وجود ندارد و در صورت انتقال مال یا ملک به دیگری میتوان به کمک وکیل ملکی از مستاجر به دادگاه صالح شکایت کرد.

امکان معرفی خریدار در دادخواست تجویز انتقال منافع

در صورتی که مستاجر بخواهد همراه با ارائه دادخواست انتقال منافع، شخص خریدار را هم به دادگاه معرفی نماید و دادگاه به انتقال ملک به نامبرده حکم صادر کند، جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ باید گفت قانون‌گذار متعرض این موضوع نمی شود و اخذ مجوز انتقال به ‌طور مطلق را مدنظر قرار می دهد:

"در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد"

در واقع این قانون، یعنی تجویز انتقال منافع به دیگری، کامل ترین نوع انتقال اختیاری حق کسب و پیشه و تجارت است؛ زیرا در صورت ذکر این مورد در اجاره نامه، مستاجر حق انتقال به غیر را دارد و با سند رسمی اقدام به انتقال منافع مورد اجاره ( و تبعا حق کسب و پیشه و تجارت مربوط به آن) می کند.

انتقال حق کسب و پیشه و تجارت پس از انقضای مدت اجاره

آیا با توجه به این که سند اجاره مدت دار است، مستاجر می تواند پس از انقضای مدت اجاره (که حق انتقال به غیر هم در آن مندرج است)، منافع را به غیر انتقال دهد؟

در رابطه استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶، تصرف مستاجر در پایان مدت به حکم قانون  استمرار پیدا می کند و چون حق انتقال به غیر (با رعایت شرایط قانونی) در قرارداد مندرج شده است، که آثار آن پس از انقضای مدت نیز ادامه دارد، به ناچار آثار این حق نیز ادامه خواهد داشت.

در کلیه دعاوی مربوط به اجاره و تجویز انتقال منافع به دیگری که به نوعی با حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی در ارتباط است نظر به حساسیت موضوع ، حضور وکیل ملکی متخصص در این امور بسیار ضروری میباشد چرا که کوچکترین اشتباه منجر به سقوط تمام و یا بخشی از حقوق کسبی مستاجر می گردد و این موضوع به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود

لذا در کلیه این دعاوی توصیه می گردد پیش از هر اقدام قضایی و قانونی با یک وکیل ملکی با تجربه در این خصوص مشاوره نمایید .

لیست بهترین وکلای تجویز انتقال منافع ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.