×

لیست بهترین وکلای مطالبه ثمن ایران

لیست-بهترین-وکلای-مطالبه-ثمن-ایران

شناسه : 745

هنگامی که قراردادی مبنی بر فروش ملک بین دو نفر منعقد می شود، فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد می باشد. این مبلغ، ثمن قرارداد نام دارد.

ثمن چیست معامله و مطالبه آن به چه صورت امکان پذیر است؟

مطالبه ثمن

هنگامی که قراردادی مبنی بر فروش ملک بین دو نفر منعقد می شود، فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد می باشد. این مبلغ، ثمن قرارداد نام دارد.

درصورتی که خریدار از انجام تعهدات خود امتناع کرده و نسبت به پرداخت ثمن قرارداد اقدام نکند، فروشنده می تواند به کمک وکیل ملکی دادخواستی را جهت مطالبه ثمن تنظیم و به دادگاه صالح تقدیم کند. لازم به ذکر است برای مبالغ 20 میلیون و کمتر، شورای حل اختلاف به پرونده رسیدگی می کند و برای مبالغ بیشتر از 20 میلیون، دادخواست به دادگاه ارسال می شود.

یکی از شرایط رسیدگی به پرونده مطالبه ثمن این است که موعد پرداخت ثمن قرارداد فرارسیده و درصورت وجود شروطی برای پرداخت ثمن، این شروط تحقق یافته باشد؛ در غیر این صورت دادخواست خریدار از سوی دادگاه رد می شود.

مطالبه ثمن یا استرداد ثمن؟

باید به این نکته توجه داشت که مطالبه ثمن با استرداد ثمن معامله تفاوت دارد.

همانطور که گفته شد ثمن قرارداد مبلغی است که خریدار نسبت به پرداخت آن مسئول می باشد و در صورت عدم پرداخت، فروشنده می تواند نسبت به مطالبه ثمن اقدام کند.

گاهی ممکن است فروشنده و خریدار هردو به تعهدات خود عمل کنند و شروط قرارداد به درستی انجام شود، اما پس از آن به هر دلیلی قرارداد فسخ و باطل می شود. در این صورت فروشنده موظف است ثمن قرارداد را به خریدار بازگرداند و چنانچه از این کار خودداری کند، خریدار می تواند پس از اثبات فسخ قرارداد، نسبت به استرداد ثمن معامله به کمک وکیل ملکی دادخواستی به دادگاه صالح ارائه دهد.

مطالبه ثمن در صورت کلاهبرداری

اگر شخصی به قصد کلاهبرداری معامله ای را انجام دهد و اقدام او در دادگاه اثبات شود، برای استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن قرارداد نیازی به تنظیم دادخواست نخواهد بود و دادگاه حکم به رد مال صادر می کند و خود به خود ثمن قرارداد به شاکی بازگردانده می شود.

در پرونده حقوقی مطالبه ثمن قرارداد و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تعهدات را نیز مطالبه نمود و درصورتی که بتوان به کمک وکیل ملکی تخلف انجام شده را اثبات نمود، دادگاه ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن قرارداد، تکلیف خسارت های مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

ابطال معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

بر اساس قانون عدم پرداخت ثمن معامله با شرایط تعیین شده در قرارداد، موجب امکان فسخ قرارداد از جانب فروشنده نخواهد شد. متاسفانه بسیاری از فروشندگان تصور می کنند درصورت عدم پرداخت ثمن قرارداد توسط خریدار، قادر به فسخ معامله می‌باشند. در حالی که این شرایط زمانی صدق می کند که در قرارداد ذکر شده باشد.

به بیان دیگر،  اگر در قرارداد قسمتی از ثمن معامله پرداخت و یا زمان پرداخت تعیین شده باشد، با تاخیر در پرداخت ثمن فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و مجبور است که فقط برای دریافت ثمن معامله به کمک وکیل ملکی به صورت قانونی اقدام کند.

لیست بهترین وکلای مطالبه ثمن ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.