لیست بهترین وکلای تشکیل پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی ایران

لیست-بهترین-وکلای-تشکیل-پرونده-در-هیات-حل-اختلاف-مالیاتی-ایران

ثبت اعتراض و تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی

هرکدام از اشخاص حقیقی و حقوقی یا مودیان مالیاتی می‌توانند نسبت به مالیات یا جریمه مالیاتی تعیین‌شده خود اعتراض داشته و درخواست تجدیدنظر بدهند اما سؤال اینجاست که این اعتراض را در چه مرجعی می‌توان مطرح کرد؟ اعتراضات نسبت به مالیات و جریمه مالیاتی را می‌توان با ثبت و تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و پیگیری کرد. در این هیئت هدف برقراری نظم و رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیش‌آمده بوده و به کمک بهترین وکلای تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌توان نسبت به ثبت اعتراض اقدام قانونی کرد.

بهترین وکلای تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی به‌صورت تخصصی اقدام به بررسی جزئیات پرونده مالیاتی مودی کرده و با در نظر گرفتن تمامی قوانین کشور، رای خود را صادر خواهند کرد بنابراین مودیان برای دفاع از خود نیاز دارند تا از وکلای تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی مجرب و متخصص کمک بگیرند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی

شناسه : 581

هیئت حل اختلاف مالیاتی از چه اعضایی تشکیل‌شده است؟

این هیئت از سه نفر نماینده یعنی یک نفر قاضی بازنشسته شاغل، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل‌شده است.

اگر در طی فرآیند رای گیری و صدور رای، اکثریت هیئت حل اختلاف بر سر یک رای نهایی به توافق نرسند، چه پیش خواهد آمد؟

برای صادر شدن رای نهایی، ابتدا باید این رای به تائید اکثریت برسد و رئیس جلسه باید یا نظر اکثریت را جلب کرده و یا پرونده را برای رسیدگی به مرجع دیگری ارجاع دهد.

چگونه می‌توان اعتراض خود را در هیئت حل اختلاف ثبت کرد؟

شما می‌توانید با مراجعه به بهترین وکلای تشکیل پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی بخواهید تا اعتراض شما را به‌صورت صحیح در این مرجع مطرح کنند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.