×

لیست بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-طرح-دعوی-در-دیوان-عدالت-اداری-ایران

شناسه : 604

طرح دعوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

مودی مالیاتی هرچند که خطا مرتکب شده باشد و مستحق پرداخت جریمه و مجازات باشد، بازهم یکی از افراد اجتماع بوده و مأموران و کارمندان اداره مالیات وظیفه‌دارند تا رفتاری با رعایت اصول اخلاقی، انصاف و عدالت با وی داشته باشند. از طرفی مودی مالیاتی حق اعتراض به تصمیمات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و درخواست پژوهش و تجدیدنظر را دارد و می‌تواند از طریق بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به‌صورت قانونی و با رعایت تشریفات اداری، درخواست خود را مطرح کند.

طرح دعوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

مودی مالیاتی هرچند که خطا مرتکب شده باشد و مستحق پرداخت جریمه و مجازات باشد، بازهم یکی از افراد اجتماع بوده و مأموران و کارمندان اداره مالیات وظیفه‌دارند تا رفتاری با رعایت اصول اخلاقی، انصاف و عدالت با وی داشته باشند. از طرفی مودی مالیاتی حق اعتراض به تصمیمات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و درخواست پژوهش و تجدیدنظر را دارد و می‌تواند از طریق بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به‌صورت قانونی و با رعایت تشریفات اداری، درخواست خود را مطرح کند.

چرا به بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نیاز داریم؟

 دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی است که به اختلافات مالیاتی مودیان و اداره مالیات رسیدگی می‌کند و به همین دلیل طرح دعوی در این مرجع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید نسبت به آن حساسیت نشان داد. وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری افرادی هستند که به‌طور کامل با مراحل و مدارک لازم جهت طرح دعوی و پیگیری آن در دیوان آشنا بوده و قطعاً بدون حضور آن‌ها ممکن است دعوی شما پیگیری نشده و یا به بن‌بست برسید.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

ماده 48 قانون دیوان محاسبات برای حل اختلافات مالیاتی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

طبق این ماده‌قانون، دیوان عدالت اداری به حل‌وفصل اختلافات مالیاتی برای وصول سریع‌تر مطالبات دولت رسیدگی می‌کند.

بعد از اعلام رای از طریق ابلاغ قانونی، مودی تا چه مدت مهلت ارائه اعتراض به حکم را دارد؟

تا حداکثر 30 روز پس از ارائه ابلاغ قانونی، مودی می‌تواند نسبت به رای قطعی صادرشده در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را ثبت کند.

درصورتی‌که دادخواست ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری ناقص باشد، آیا به پرونده رسیدگی خواهد شد؟

در صورت ناقص بودن دادخواست، مدیر دفتر نواقص آن را به شاکی اعلام کرده و می‌توان با کمک گرفتن از بهترین وکلای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، نواقص آن را رفع کرد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.