×

لیست بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-پزشک-در-شورای-حل-اختلاف-پزشکی-ایران

شناسه : 558

شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی

طبق قانون پزشکان دارای مصونیت بوده و تنها زمانی شکایت از آن‌ها ممکن است که در اثر قصور پزشکی، عارضه درمانی و یا بی‌احتیاطی پزشک، سلامت و زیبایی بیمار تحت تأثیر قرارگرفته باشد. درصورتی‌که شکایت از پزشک به دلیل تقصیر و کوتاهی وی با داشتن علم و اراده و به‌صورت عمدی باشد، می‌توان آن شکایت را در شورای حل اختلاف پزشکی مطرح و از بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی خواست تا به این دعاوی رسیدگی کنند.

شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی

طبق قانون پزشکان دارای مصونیت بوده و تنها زمانی شکایت از آن‌ها ممکن است که در اثر قصور پزشکی، عارضه درمانی و یا بی‌احتیاطی پزشک، سلامت و زیبایی بیمار تحت تأثیر قرارگرفته باشد. درصورتی‌که شکایت از پزشک به دلیل تقصیر و کوتاهی وی با داشتن علم و اراده و به‌صورت عمدی باشد، می‌توان آن شکایت را در شورای حل اختلاف پزشکی مطرح و از بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی خواست تا به این دعاوی رسیدگی کنند.

بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی در سراسر کشور

وظیفه اصلی وکلای شکایت از پزشکان در شورای حل اختلاف، رسیدگی به پرونده و بررسی میزان آسیب و ضرر واردشده بوده و از طرفی این وکلا باید سعی کنند که تا جای ممکن به حل‌وفصل اختلافات بین طرفین با روش سازش اقدام کنند. درواقع وکلا علاوه بر دانش حقوقی و کیفری که در زمینه رسیدگی به دعاوی باید داشته باشند، باید توانایی انجام مذاکره با طرفین و ایجاد مصالحه و سازش فی‌مابین طرفین دعوی را نیز داشته باشند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی

آیا شکایت یک پزشک از پزشک دیگر نیز در شوراهای حل اختلاف پزشکی قابل‌طرح و پیگیری است؟

بله اختلافات فی‌مابین پزشکان نیز می‌توانند در شورای حل اختلاف پزشکی مطرح و به آن‌ها رسیدگی شود.

چه دعاوی اغلب در شورای حل اختلاف پزشکی مطرح می‌شوند؟

اگر طبق قانون دیه‌ای که براثر قصور پزشکی باید پرداخت شود، بیشتر از 5 میلیون ریال نباشد آن دعاوی در شورای حل اختلاف پزشکی مطرح و رسیدگی خواهند شد.

هزینه بهترین وکلای شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف پزشکی برای رسیدگی به دعاوی پزشکی چقدر است؟

هزینه‌ای که وکلا بابت وکالت شما دریافت می‌کنند به موارد مختلفی بستگی دارد که با تماس با وکلا می‌توان از میزان دقیق آن مطلع شد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.