×

لیست بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکالت-تخصصی-در-دعاوی-کارگر-و-کارفرما-ایران

شناسه : 510

دعاوی کارگر و کارفرما

زمانی که بین کارگر و کارفرما اختلافاتی پیش بیاید و کار به شکایت طرفین از یکدیگر کشیده شود، بهترین راه ممکن برای حصول سریع‌ترین و درست‌ترین نتیجه، مراجعه به بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما ایران است. بسته به اینکه کدام‌یک از طرفین کارگر یا کارفرما قصد شکایت دارند، موضوع شکایت می‌تواند بسیار گسترده بوده و بررسی آن ازلحاظ قانونی نیازمند تسلط بالا بر قوانین کار کشور است.

دعاوی کارگر و کارفرما

زمانی که بین کارگر و کارفرما اختلافاتی پیش بیاید و کار به شکایت طرفین از یکدیگر کشیده شود، بهترین راه ممکن برای حصول سریع‌ترین و درست‌ترین نتیجه، مراجعه به بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما ایران است. بسته به اینکه کدام‌یک از طرفین کارگر یا کارفرما قصد شکایت دارند، موضوع شکایت می‌تواند بسیار گسترده بوده و بررسی آن ازلحاظ قانونی نیازمند تسلط بالا بر قوانین کار کشور است.

معرفی بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما

وکلای دعاوی کارگر و کارفرما به‌طور تخصصی با قوانین اداره کار، تمامی تبصره‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین بیمه‌ای آشنایی و دسترسی داشته و می‌دانند در چه زمانی و چگونه می‌توانند بهترین دفاع را در دعاوی کارگر علیه کارفرما و بلعکس مانند دعاوی پاداش، سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و بیمه داشته باشند. وکیل متخصص با استفاده از ادله اثبات، اقرار و اسناد و مدارک، با مرجع صالح مشورت کرده و درنهایت رای نهایی مطابق با حقیقت صادر خواهد شد.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما

آیا می‌توان به رای صادرشده از سوی هیئت تشخیص نیز اعتراض کرد؟

بله رای هیئت تشخیص قطعی بوده اما طرفین ظرف مدت 15 روز می‌توانند اعتراض خود نسبت به آن را به‌صورت کتبی به هیئت ارائه نمایند.

آیا به‌تمامی دعای مابین کارگر و کارفرما در دادسرا رسیدگی خواهد شد؟

خیر تنها زمانی که اختلافات بین کارگر و کارفرما منجر به فحاشی شود، دادسرای صالح به اختلافات میان کارگر و کارفرما رسیدگی خواهد کرد.

اگر اختلافات بین کارگر و کارفرما در وهله اول با سازش حل نشوند، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

اگر با مشاوره بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما، اختلافات حل نشوند، می‌توان موضوع را از طریق انجمن صنفی کارگران و اداره کار پیگیری کرد.

لیست بهترین وکلای وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.