×

لیست بهترین وکلای اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) ایران

لیست-بهترین-وکلای-اعتراض-به-رای-کمیسیون-مشاغل-مزاحم-شهرداری-(بند-20-ماده-55-قانون-شهرداری)-ایران

شناسه : 781

کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری چیست و چگونه می توان به رای آن اعتراض کرد؟

ماده 55 قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف این نهاد را به طور کامل بیان می کند.

کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری چیست و چگونه می توان به رای آن اعتراض کرد؟

ماده 55 قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف این نهاد را به طور کامل بیان می کند.

شهرداری وظایف متعددی در راستای آبادانی شهر به عهده دارد. وظایفی از جمله زیباسازی و نظافت شهر، احداث خیابان ها و معابر جهت راحتی شهروندان، اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و…

به همین منظور ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به طور کامل وظایف شهرداری را نسبت به شهر و مردم مشخص و تشریح کرده است.

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری:

"جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر ها می باشد، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاه ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه تولید می کنند، اصطبل و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب و کارهایی که موجب ایجاد مزاحمت و سروصدا برای شهروندان شوند یا تولید دود، عفونت و تجمع حشرات و جانوران در پی داشته باشند جلوگیری کند. همچنین شهرداری موظف است نسبت به تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه از رده خارج، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند. شهرداری وظیفه دارد اگر تاسیسات مذکور قبل ازتصویب این قانون به وجود آمده اند، آن ها را تعطیل کند و اگر لازم شود به خارج از شهر انتقال دهد."

تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را به صاحبان تاسیسات ابلاغ نماید و به آن ها مهلت مناسبی بدهد. اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید در مدت  10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب می شوند ارسال کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد، صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود مراتب را اجرا خواهد نمود.

شکایت از مشاغل مزاحم در کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری ها

موضوع شکایت از مشاغل مزاحم بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها پیگیری خواهد شد. شکایت باید در حوزه های معاونت امور شهری و فضای سبز مناطق شهرداری‌ یا ادارات ساماندهی در مناطق و یا به شرکت ساماندهی و مشاغل و صنایع مزاحم مطرح شود.

پس از اعلام شکایت، کارشناسان ادارات ساماندهی وابسته به حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز، به بررسی و بازدید از محل می پردازند و جهت تهیه گزارش اقدام می کنند. در صورتی که شکایت وارد باشد، کارشناسان در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌، نظریه خود را صادر خواهند کرد که با توجه به نوع فعالیت صنایع و مشاغل، این نظریه‌ ها در اشکال مختلف صادر می شود. پس از آن اعضای کمیسیون رای خود را صادر خواهند کرد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری

همانطور که گفته شد رای صادر شده به مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ خواهد بود. در صورتی که صاحبان صنایع به رای صادره معترض باشند، می توانند به کمک وکیل شهرداری اعتراض خود را در دبیرخانه کمیسیون ثبت کنند. کمیسیون پس از بررسی و در صورت وارد دانستن اعتراض، آن را نقض و اقدام به صدور رای تازه ای خواهد کرد و در غیر این صورت، با ابرام نظریه شهرداری برای اجرا، رای را به شهرداری ارسال می شود تا پس از ابلاغ، برای اجرای آن اقدام شود.

رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قطعی است و بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری به مدت ۳ ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

لیست بهترین وکلای اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.