لیست بهترین وکلای شکایت از شهرداری در موضوع خودداری از صدور پروانه ساختمان ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-شهرداری-در-موضوع-خودداری-از-صدور-پروانه-ساختمان-ایران

تخلف شهرداری در صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی چیست؟

پروانه ساختمانی در واقع سندی است که توسط شهرداری و با در نظر گرفتن ملاحظاتی مانند رعایت طرح تفصیلی و مقدار تراکم و سطح اشتغال مجاز، همچنین احراز مالکیت متقاضی صدور پروانه، پس از پرداخت بدهی های ملکی و کسبی و به طور کلی عوارض و بهای خدمات شهرداری و شرکت های وابسته از ناحیه شهرداری، صادر می شود.

پروانه ساختمانی مجوز قانونی برای مالک جهت احداث بنا و تاسیسات است.

بنای فاقد پروانه ساختمانی

هر ساختمانی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه ساختمانی گفته می شود.

حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط سازنده انجام‌ گرفته اما نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نکرده باشد و ساختمان خود را احداث کند، بازهم بنای مورد نظر یک بنای بدون پروانه ساختمانی می باشد.

چنانچه بنای ساختمانی فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شود، با توجه به صدور قانون ماده ۱۰۰ و تبصره های آن، اگر این بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیونن ماده ۱۰۰ است و نداشتن سند مالکیت، مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی شود.

شکایت از شهرداری در صورت خودداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی

شکایت از شهرداری به جهت خودداری از صدور پروانه ساختمانی از جمله دعاوی مرتبط با شهرداری در دیوان عدالت اداری است و فردی که به عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کند رسیدگی به پرونده را به عهده خواهد داشت.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت مستلزم این است که شاکی با مراجعه به شهرداری و ارائه سند و مدارک مالکیت در منافع پلاک مورد بحث ، ارائه کروکی پلاک مورد بحث و معرفی محل زمین و انجام تشریفات قانونی، درخواست صدور مجوز برای تهیه نقشه ساختمان و معرفی مهندس ناظر نماید.

چنانچه پس از تشکیل پرونده مقدماتی، شهرداری بدون مجوز قانونی از صدور پروانه ساختمانی امتناع نماید می توان از تصمیم اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

در حالی که از طرف شاکی دلیلی در این مورد ارائه نشده باشد، مراجعه شاکی به شهرداری برای واگذاری حق و حقوق خود به منزله درخواست صدور پروانه ساختمانی و امتناع شهرداری از انجام وظیفه قانونی تلقی نمی شود. اگر خواسته و شکایت شاکی قابل پذیرش نباشد قرار رد دعوا صادرمی گردد که رأی صادره قطعی خواهد بود.

از دیگر مقدماتی که جهت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، لازم است ارائه مدارک زیر می باشد:

•    اصل و تصویر مدرک مالکیت: مدرک مالکیت شامل یکی از موارد ذکر شده می باشد (سند مالکیت شش دانگ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق)

•    اصل و تصویر شناسنامه مالکین

•    اصل و تصویر نوسازی سال جاری

•    اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند

•    اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

•    ارائه ی گواهی 6 و 8 قانون زمین شناسی در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی  با شرط مراجعه شاکی به شهرداری، ارائه سند مالکیت، معرفی محل ملک، درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی بوده و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

شناسه : 1612
لیست بهترین وکلای شکایت از شهرداری در موضوع خودداری از صدور پروانه ساختمان ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.