لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی یک ایران

لیست-بهترین-وکلای-دادگاه-نظامی-یک-ایران

دادگاه نظامی

به موجب ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرکز هر استان دادسرا و دادگاه های نظامی تشکیل می شود. به موجب ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

به موجب تبصره ۲ ماده فوق منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. به موجب تبصره ۴ ماده فوق جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

انواع دادگاه نظامی

دادگاه‌ های نظامی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل میشوند، عبارتند از:

•    دادگاه نظامی دو

•    دادگاه نظامی یک

•    دادگاه تجدیدنظر نظامی

•    دادگاه نظامی دو زمان جنگ

•    دادگاه نظامی یک زمان جنگ

•    دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

دادگاه نظامی یک

دادگاه نظامی یک مرکب است از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور که حق رأی با رییس دادرس علی‌البدل دادگاه است.

در دادگاه نظامی یک، رییس یا دادرس علی‌البدل اعم از این که نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌گردد و ‌مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام نماید.

نظرات دادگاه نظامی یک که منتهی به کیفر اعدام یا ده سال زندان و بیشتر باشد اعم از این که متهم یا دادستان اعتراض کرده یا نکرده باشند‌با رعایت مقررات مواد287 و 288 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هر گاه‌ جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و بعد از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از اعدام یا ده سال حبس است،‌ دادگاه نظامی یک در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

شناسه : 1540
لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی یک ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.