×

لیست بهترین وکلای وکیل دادسرا دادگاه ویژه روحانیت ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکیل-دادسرا-دادگاه-ویژه-روحانیت-ایران

شناسه : 1624

روحانیون نیز در خصوص احترام گداشتن و رعایت قوانین و مقررات فرقی با سایر اشخاص جامعه ندارند، بنابراین در صورت تخطی از قانون، باید در داگاه ویژه روحانیت پاسخگو باشند. دادسرای ویژه روحانیت یک دادسرای اختصاصی در نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۵۸ و پیرو فرمان بنیان‌‌گذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل و سپس آیین نامه آن در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. وکیل دادسرا ویژه روحانیت، یک وکیل حقوقی است که در این زمینه دارای تخصص، دانش و تجربه کافی باشد.

دادسرای ویژه روحانیت

روحانیون نیز در خصوص احترام گداشتن و رعایت قوانین و مقررات فرقی با سایر اشخاص جامعه ندارند، بنابراین در صورت تخطی از قانون، باید در داگاه ویژه روحانیت پاسخگو باشند. دادسرای ویژه روحانیت یک دادسرای اختصاصی در نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۵۸ و پیرو فرمان بنیان‌‌گذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل و سپس آیین نامه آن در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. وکیل دادسرا ویژه روحانیت، یک وکیل حقوقی است که در این زمینه دارای تخصص، دانش و تجربه کافی باشد.

دادسرای ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به کدام موضوعات را دارد؟

مطابق ماده ۱۳ آیین نامه قانون جمهوری اسلامی ایران، دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به موارد اشاره شده در زیر را دارند.

1.    رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به روحانیون.

2.    پیگری پرونده‌های مربوط به کلیه اعمال خلاف شان روحانیون.

3.    کلیه اختلافات محلی که مخل امنیت عمومی هستند و یکی از طرفین دعوا و اختلاف روحانی است، نیز از جمله مواردی است که این دادسرا به آن می‌پردازد.

4.    کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این نوع دادگاه ماموریت داده می‌شود.

5.    و در نهایت رسیدگی به تمامی جرایم روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیون است.

محدودیت‌های وکیل دادسرا ویژه روحانیت کدام است؟

به موجب مقررات آیین نامه جمهوری اسلامی ایران، متهم می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که روحانی نیز هستند، انتخاب کند. در حقیقت، وکیل دادگستری که روحانی نیست حق مداخله و وکالت از متهمان دادسرا ویژه روحانیت را ندارد. البته وکلای غیر روحانی می‌توانند، به عنوان وکیل شاکی در پرونده‌های مربوط به دادگاه ویژه روحانیت در دادگاه حضور داشته باشند. برای دسترسی به لیست وکیل‌های فعال در حوزه دادسرای ویژه روحانیت، افراد می‌توانند به دو سایت قوه قضاییه و سایت کانون وکلای ایران مراجع کنند.

کدام جرم‌ها در داگاه ویژه روحانیت بررسی می‌شود؟

مطابق ماده ۱۳ آیین نامه قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس گفته‌های بهترین وکیل دادسرا ویژه روحانیت، جرم‌هایی که روحانیون انجام داده و در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل موارد اشاره شده در زیر است.

1.    دعوا و درگیری

2.    سرقت

3.    توهین

4.    کارهای خلاف شرع: مثل خالکوبی، پوشیدن لباس نامناسب و مواردی از این قبیل.

5.    کلاهبرداری

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

صلاحیت یک دادگاه شایستگی است که این دادگاه در رسیدگی به پرونده ها دارد.

ما معمولا دادگاه هایی داریم تحت عنوان دادگاه های عمومی مثل دادگاه عمومی حقوقی که به تمام دعاوی رسیدگی می کنند مگر آن چه استثنا شده و دادگاه هایی هم وجود دارند تحت عنوان دادگاه اختصاصی یا استثنایی که به همان پرونده هایی رسیدگی می کند که در صلاحیت دادگاه عمومی نیست.

یعنی در مواردی خاص و استثنایی صلاحیت دارد مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده و…

دادگاه ویژه روحانیت هم از جمله دادگاه های اختصاصی است که تنها اختصاص یافته است به جرایم روحانیون، لذا باید دانست دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کننده به جرم روحانیون است و امور حقوقی و دعاوی حقوقی روحانیون مثل طلب و بدهی و… در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد نه دادگاه روحانیت.

دادگاه ویژه روحانیت از سوی حضرت امام خمینی برای حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه تشکیل شد دادگاه ویژه روحانیت از شمول قوه قضاییه خارج است و تحت نظر رهبر قرار دارد.

جرائم و اتهامات مطرح شده در دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم و شکایات علیه روحانیون می باشد و براساس ماده ۱۵ آئین نامه آن « سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها صلب صلاحیت گردیده ، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند …. » به این ترتیب هیچ دادسرا و دادگاهی توان اختلاف با این دادسرا و دادگاه را ندارد.

دادگاه ویژه روحانیت یک مرجع قضائی اختصاصی موقتی ( و نه دائمی ) است و هر زمان مقام رهبری دستور دهد انحلال خواهد یافت .

شایان ذکر است چنانچه دو یا چند نفر مرتکب جرمی شده باشند و حداقل یکنفر از آنان روحانی باشد رسیدگی به پرونده و تمامی متهمین در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد ؛ این در حالی است که مثلاً هرگاه اشخاص بزرگسال با مشارکت یا معاونت یک طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهند شد .

اگر یک روحانی با یک طفل اعم از بالغ یا غیر بالغ مرتکب هر جرمی اعم از منافی عفت مانند زنا یا لواط یا رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا سایر جرائم مانند قتل یا آدم ربایی  و … شود با توجه به ماده ۳۱ آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت - که یک مصوبه خاص رهبر است-به اتهامات همگی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی بعمل خواهد آمد .

تجدیدنظـر احکام دادگاه ویژه روحانیت

تجدیدنظر از دادنامه های دادگاه ویژه روحانیت در مرجعی خاص بنام دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت انجام میگردد و مرجع تجدیدنظر و فرجامخواهی آن یکسان است و آراء دادگاه ویژه روحانیت توسط محکوم علیه یا وکیل وی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور یا سایر مراجع نمیباشد و تنها دادستان کل ویژه روحانیت می تواند بعد از تجدیدنظر و قطعیت رای ورود نموده و یا در صورتیکه حکم را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد اجرای آنرا متوقف و پرونده را حهت رسیدگی مجدد ارجاع دهد .

بنابراین محکوم علیه یا وکیل رسمی دادگستری و یا دادستان کل ویژه روحانیت مطابق قوانین مربوطه مجاز به اعاده دادرسی بوده که مرجع تصمیم گیری آن دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد !

چه کسی می تواند به عنوان وکیل دادگاه روحانیت فعالیت کند؟

با توجه به حساسیت بالای این نوع پرونده ها و نیاز داشتن به بررسی موشکافانه، فردی که قرار است وکیل دادگاه روحانیت شود، باید علاوه بر وکیل بودن، روحانی باشد.

البته شرط دیگری هم وجود دارد و آن این است که وکیل روحانی، باید اجازه وکالت در دادگاه روحانیت، طبق تبصره ۱ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد.

انتخاب وکیل دادگاه روحانیت چه شرایطی دارد؟

اصحاب دعوی در دادگاه روحانیت حق انتخاب وکیل دارند. در این دادگاه، تعدادی از روحانیون صالح به عنوان وکیل دادگاه روحانیت مشخص‌ شده اند و مشغول به فعالیت هستند. شرایط انتخاب وکیل دادگاه روحانیت بسیار دقیق و سختگیرانه می باشد؛ لذا افراد صالح و شایسته ای از بین تمام وکلا پذیرش می شوند تا به عنوان وکیل دادگاه روحانیت بتوانند فعالیت کند. متهم می تواند از میان آن ها وکیل مورد نظر را انتخاب کند.

به موجب مقررات آیین نامه متهم می تواند وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که روحانی نیز می باشند انتخاب کند. در حقیقت، وکیلی که روحانی نیست حق مداخله و وکالت از متهمان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را ندارد.

لذا در انتخاب وکیل دادگاه دادگاه روحانیت نیاز است با دقت عمل شود. برای آگاهی از قوانین مربوطه می توانید از وبسایت وکالت آنلاین استفاده کنید تا به کمک مشاوره متخصصان فعال در این وبسایت حقوقی، بتوانید وکیل مناسب و شایسته ای را برای احقاق حقوق خود برگزینید.

وکیل دادسرا ویژه روحانیت باید چه ویژگی‎هایی داشته باشد؟

با توجه به حساسیت بالای این نوع پرونده‌ها و نیاز به بررسی‌های موشکافانه، فردی که قرار است به عنوان وکیل دادگاه روحانیت فعالیت کند، باید علاوه بر وکیل بودن، روحانی نیز باشد. علاوه بر این، وکیل روحانی، باید اجازه وکالت در دادگاه روحانیت، مطابق تبصره ۱ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز داشته باشد.

احکام دادسراهای ویژه روحانیت شامل چه مواردی است؟

احکام دادسراهای ویژه روحانیت شامل، اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم، ارشاد در امور خلاف شان و در نهایت رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌های مربوط به آن‌ها است.

علت اصلی تشکیل دادسراهای ویژه روحانیت چه بوده است؟

علت اصلی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، جایگاه ویژه روحانیون و مقام آنان در جامعه است. در حقیقت از آنجایی که لباس روحانیت در دین اسلام، از جایگاه با ارزش برخوردار است، در نتیجه به منظور خدشه وارد نشدن به جایگاه روحانیون پرونده‌های مربوط به روحانیون در این نوع دادگاه‌ها بررسی می‌شود.

لیست بهترین وکلای وکیل دادسرا دادگاه ویژه روحانیت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.