لیست بهترین وکلای اقدام مسلحانه یا احراق ایران

لیست-بهترین-وکلای-اقدام-مسلحانه-یا-احراق-ایران

انواع تهدید با سلاح گرم و سرد شامل چه مواردیست؟

•    تهدید با چاقو

•    تهدید با قمه

•    تهدید با اسلحه

•    تهدید با تیزی

•    تهدید با شمشیر

•    تهدید با ساطور

•    تهدید با دشنه

از منظر قانون مجازات، سلاح سرد اینگونه تعریف میشود هرگونه سلاح سرد و وسایل و آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم عاری از هرگونه صدا میباشد و اصابت و در معرض قرار گرفتن آن با بدن فرد باعث ایجاد زخم، پارگی، خونریزی و در موارد حادتر باعث از کار افتادن موقت و یا دائم اعضای بدن و حتی فوت میگردد.

در جوامع امروزه حدوداً ۴۰ درصد از قتل هایی که اتفاق می‌افتند با اینگونه سلاح های سرد مثل چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور می باشد که استفاده از اینها ممکن است موجب ترس و وحشت و ناامنی در جامعه گردد و ممکن است آثار و عواقبی را به دنبال داشته باشد به همین دلیل کسانی که به استفاده از این گونه ابزارها در جهت تهدید اشخاص جامعه میپردازند آن هم در راستای پیش بردن اهداف خود، به دلیل خدشه وارد کردن به این افراد و ایجاد ترس و نگرانی و در موارد گسترده تر و خطرناک تر با عملی شدن تهدید می‌توانند باعث وقوع سلب حیات گردند.

مجازات اقدام مسلحانه

تهدید به وسیله سلاح گرم جنگی یکی از جمله جرایمی است که احتمال دارد فردی مرتکب آن شود‌. بنابراین افرادی که از این ابزار برای تهدید در جهت رسیدن به اهداف خود اقدام میکنند چون باعث ایجاد نوعی ناامنی بر افراد میگردد جرم محسوب و قابل پیگیری می‌باشد.

حالا اگر شخصی اقدام به تهدید توسط اسلحه علیه فرد دیگر نماید و باعث ترس و نگرانی و وحشت طرف مقابل شود و به خاطر این تهدید و ترس طرف مقابل فوت کند طبق ماده ۵۰۱ قانون‌ مجازات‌ اسلامی فرد تهدید کننده به قصاص یا دیه محکوم میشود و در مواردی هم که سبب مرگ نشود صرف این عمل و استفاده از اسلحه برای تهدید و ترساندن نوعی قدرت نمایی به حساب می‌آید که این خود عمل مجرمانه بوده و برای فرد مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته میشود. ضمناً اگر سلاح فاقد هرگونه مجوز قانونی هم باشد علاوه بر آن به مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز هم محکوم میگردند.

مجازات احراق و تخریب عمدی اموال دیگران چیست؟

مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوری اسلامی ايران بخصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است. بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگری تعرض يا اموال وی را تخريب کند.

بر اين اساس تخريب نه تنها موجب مسئوليت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرايطی بر اساس قانون٬ جرم و قابل مجازات است.

در ماده 675 قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتی يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی يا معد براي سکنی ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی يا اشجار يا مزارع يا باغ‌های متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره 1: اعمال فوق در اين فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌ 2: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می باشد.

ماده 676: هر کس ساير اشيای منقول متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 677: هر کس عمداً اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب نمايد يا به هر نحو کلا يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

شناسه : 1584
لیست بهترین وکلای اقدام مسلحانه یا احراق ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.