×

لیست بهترین وکلای رسیدهای پرداخت ایران

لیست-بهترین-وکلای-رسیدهای-پرداخت-ایران

شناسه : 806

اولین ویژگی در وصول مطالبات، ارزش و ماهیت مطالبه می باشد. مطالبه باید تضمین کننده ارزش های واقعی و آرمان های آن جامعه بوده و مغایرتی با قانون و عرف حاکم بر آن جامعه نداشته باشد.

وصول مطالبات رسیدهای پرداخت

نکاتی در مورد وصول مطالبات رسیدهای پرداخت

اولین ویژگی در وصول مطالبات، ارزش و ماهیت مطالبه می باشد. مطالبه باید تضمین کننده ارزش های واقعی و آرمان های آن جامعه بوده و مغایرتی با قانون و عرف حاکم بر آن جامعه نداشته باشد.

دومین ویژگی برای وصول مطالبات، نحوه ی پیگیری و ابراز مطالبه می باشد، اگر بهترین مطالبات هم به شیوه ناصحیح و از راه های غیر قانونی دنبال شود نه تنها به نتیجه مورد نظر نمی رسد بلکه معکوس و به ضد خودش تبدیل شود.

سومین ویژگی برای وصول مطالبات، این هست که بدانیم که از چه افراد حقیقی یا حقوقی اقدام به وصول مطالبات می کنیم، یعنی شخص مقابل را برای وصول مطالبات به خوبی شناسایی کنیم.

چهارمین و آخرین ویژگی که برای وصول مطالبات باید در نظر بگیریم زمان مطالبه می باشد. باید در نظر داشته باشیم در وقت و زمان مشخص و معقولی اقدام به وصول مطالبه خود کنیم.

مطالبه وجه به استناد وجه دستی

غالبا وجه دستی پرداختی بدون تنظیم رسید و یا قرارداد پرداخت می‌شود. برای مطالبه و اثبات پرداخت وجه دستی تنها راه پرداخت آن در حضور دو شاهد و ارائه شهود در دادگاه برای اثبات قرض بودن و پرداخت مبلغ می باشد.

مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه کدامند؟

لازم به ذکر است که دعوای مطالبه وجه اصولا دعوای حقوقی محسوب می‌شود پس از نظر نوع دادگاه، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی می باشد ولی در این که مبلغ مطالبه وجه چه مقدار می باشد رسیدگی در مرجع حقوقی را تفکیک می کنیم.

به عبارتی اگر مبلغ مورد مطالبه شما از شخص ثالث تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مبلغ بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چقدر است؟

شما به ناچار برای ثبت هرگونه شکایت کیفری یا دعوی حقوقی مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی باید بپردازید که در دعاوی حقوقی به تناسب خواسته شما هزینه تعیین می‌شود و ثبت دادخواست شما منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

در مورد مطالبه وجه اگر دعوی شما تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد معادل دو و نیم درصد خواسته باید هزینه دادرسی پرداخت شود و اگر طلب شما بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مثلا اگر ۳۰ میلیون تومان باشد تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان دو و نیم درصد و بیشتر از آن در دادگاه سه و نیم درصد محسوب می‌شود که غالبا این هزینه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت و ثبت می‌شود.

لیست بهترین وکلای رسیدهای پرداخت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.