×

لیست بهترین وکلای خسارات قراردادی ایران

لیست-بهترین-وکلای-خسارات-قراردادی-ایران

شناسه : 810

از نگاه عمومی و در زبان مردم خسارت همان تاوان یک اشتباه است.

خسارت قراردادی

مفهوم خسارت

از نگاه عمومی و در زبان مردم خسارت همان تاوان یک اشتباه است.

از لحاظ حقوقی هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود، منفعت فردی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی او لطمه ای وارد شوند، این ضرر وارد شده شامل خسارت می شود.

مفهوم خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای بهایی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود.

همچنین طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله یا قرارداد، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.

خسارت قراردادی در صورت عدم انجام تعهدات

در قانون همواره اصل بر لزوم قراردادها است به این معنی که پس از انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای هر دو طرف لازم الاجرا خواهد بود و طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند (ماده 219 قانون مدنی).

شرط جزا ( وجه التزام ) و یا به تعبیر قانونی خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرایی است برای ایجاد فشار و الزام طرف مقابل به انجام عقد و اجرای مفاد قرارداد تنظیم شده بین طرفین.

شرط امکان دریافت خسارت قراردادی یا شرط وجه التزام اگر به درستی در قرارداد درج شود امنیت قرارداد را تضمین نموده و از تخلفات طرف قرارداد جلوگیری می کند.

نحوه مطالبه خسارت قراردادی

هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد، او می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید.

برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت قراردادی نماید، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است:

•    انقضای موعد

•    تحقق ضرر

•    عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد

•    جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد که این ارکان عبارتند از:

•    نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی

•    ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد

•    رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد. به این معنی که ضرر عرفا ناشی از نقض تعهد باشد

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه‌ خسارت قراردادی

در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده‌ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است به علاوه با استناد به ماده‌ی ۱۳ قانون فوق محل تنظیم قرارداد و یا محل انجام تعهد نیز می‌تواند صالح باشد.

لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دسته از دعاوی نیز با توجه به خواسته‌ تقدیمی تقسیم می‌ گردد.

همانطور که پیشتر گفته شد برای طرح دعوای مطالبه‌ خسارت قراردادی احراز ۳ شرط ضروری است:

ورود خسارت، احراز تخلف از سوی متعهد، وجود رابطه‌ی سببت بین تخلف متعهد و خسارت.

وکلای متخصص و مجرب وصول مطالبات، در زمینه دعاوی مطالبه‌ خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی می‌ باشند.

لیست بهترین وکلای خسارات قراردادی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.