×

لیست بهترین وکلای بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها ایران

لیست-بهترین-وکلای-بطلان-صدور-اسناد-تجاری-و-بی-اعتباری-آن-ها-ایران

شناسه : 832

بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها

مقایسه ابطال، فسخ و اصلاح سند تجاری

ابطال سند تجاری: با باطل شدن سند تجاری تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها

مقایسه ابطال، فسخ و اصلاح سند تجاری

ابطال سند تجاری: با باطل شدن سند تجاری تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

فسخ سند تجاری: در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل می گردد و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می گردد.

اصلاح سند تجاری: اصلاح سند تجاری، اعتبار سند را کلا از بین نمی برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمی نماید که على الأصول در صلاحیت هیئت نظارت می باشد.

وکیل بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها

هر گونه از اسناد تجاری که صادر می گردد پس از اتمام قرارداد ابطال می گردد برفرض گاهی سفته یا چک که از اسناد تجاری تلقی می گردد پس از اتمام قرارداد و انجام تعهد در خصوص آن ضمانت ابطال می گردد وکلایی که در خصوص این پرونده ها اعلام وکالت می نمایند را به عنوان وکیل تجاری بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آنها می شناسیم.

با توجه به تخصصی بودن موضوعات و پرونده های تجاری از این رو بهترین شکل دفاع هنگامی انجام می گردد که وکیل اشرافی کامل نسبت به قوانین و قواعد حقوقی داشته باشد.

منظور از ابطال ظهرنویسی چک چیست؟

یکی از مهم ترین موارد بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها، ابطال ظهرنویسی چک می باشد. چک ممکن است با رعایت شرایطی از طریق ظهرنویسی منتقل شود. در این راستا اگر شرایط مقرر قانونی در انجام این امر عایت نشود ممکن است دعوایی تحت عنوان دعوی ابطال ظهرنویسی چک مطرح شود.

در این دعوی خواسته خواهان که همان ظهرنویس است، ابطال ظهرنویسی است. توجه نمایید که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می‌شود. لیکن در این سه دعوی به جهت آنکه قواعد مشابه و یکسانی حاکم است و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است، تشابهاتی دارند.

نکته‌ای که در خصوص دعوی ابطال ظهرنویسی چک توجه به آن حائز اهمیت است آن است که مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ایران تا حدی ناشناخته است. بدین توضیح که در حقوق ایران یک عمل حقوقی سه وضعیت بیشتر ندارد یا باطل است و هیچ اثر حقوقی نسبت به آن مترتب نسیت یا غیر نافذ و قابل فسخ بوده و یا اینکه صحیح واقع شده است. بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.

در این راستا توجه نمایید که ظهرنویسی چک نیز یک عمل حقوقی به شمار می‌رود. در نتیجه رعایت شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است، ضرورت دارد.

از جمله شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط ماهوی صحت ظهرنویسی نیز می‌باشد عبارتست از وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند.

لیست بهترین وکلای بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.