×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به خروج از کشور و ورود به آن از طریق اسلکه پارس جنوبی


اصلاح مواد (21) و (24) اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (ی ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص صادرات پنبه


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیست ویتنام


پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا درمناطق گرمسیری و اعطای یک ماه مرخصی علاوه برمرخصی استحقاقی سالیانه به مستخدمان شرکت راه آهن دولتی ایران موافق با مقررات است


ابطال اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


اساسنامه ، تشکیلات و سازمانهای دهیاری ها


اقرار جنبه انشائی و ایجاد کننده حق درآینده و نسبت بزمان بعد از اعلام آن ندارد


شرط وصول حق دلالی - باطل بودن شرط خلاف قانون


لغو اثر از تصمیم کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه والزام به صدور پروانه بهره برداری از دو حلقه چاه


ابطال صورتجلسه مربوط به مجمع عمومی فوق العاده شرکت


وجه التزام عدم انجام تعهد - با فسخ قرارداد موردی برای مطالبه وجه التزام بلحاظ تاخیر احداث ساختمان و تحویل آن مطابق قرارداد باقی نیست


موضوع سند لازم الاجراء باید دین منجز و محققی باشد که بدون احتیاج به رسیدگی قضایی قابلیت اجرائی داشته باشد


الزام به تحویل و ارسال لوازم یدکی


تخلیه بعلت انقضای مدت - مهد کودک محل کسب نیست


شرایط عمومی پیمان - حواله