×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

موضوع مطروحه فاقد وصف جزائی بوده و جنبه حقوقی دارد


نظر به اینکه احکام دادگاههای باید منجز باشد،موکول کردن تعیین جزای نقدی به آینده موجه نمی باشد


ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد


نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر مبنای موافقت دیوانعالی کشور با هدف بازنگری مجدد در رای سابق الصدور شعبه 15 عمومی اصدار یافته است و باعتقاد دادگاه باعنایت به قسمت اخیرماده 31 ق 0ت 0د ع 0ا قطعی است و غیر قابل تجدیدنظر


به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد به ماده 116 ق 0ت موجه نبوده زیرا جرم درزمان حاکمیت قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری واقع شده است


تعیین مجازات درباره متهمین مطابق ماده 238 ق 0م 0م سابق صورت گرفته و در صورتیکه مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و است


نظر باینکه جرم کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت بوده و نظربه اعلام و رضایت فوق الاشعار و فقدان سابقه کیفری به استناد بند 1و5 و22 ق 0م 0ا محکوم علیه مستحق تخفیف در مجازات تشخیص میشود


استناد به قانون تشدید منطبق با موازین قانونی نبوده است


نظر باینکه بین طرفین در زمینه کالای مورد بحث قرارداد کتبی موجود است و ضمانت اجرای تخلف از شرط نیز در یکی از موارد مشخص شده است ، تخلف از شرط فاقد وصف جزائی است


استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومی که منسوخ شده است وجاهت قانونی ندارد


چنانچه محکوم علیه قبل ازصدورحکم بعلت اتهامی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه ملزم است پس از تعیین میزان تعزیر آن مدت را از آن کسرنماید


قانون موافقتنامه بهداشت دامپزشکی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


تعدی و تفریط در مورد اجاره با حفر چاه


تهدید بهداشت عمومی


آئین نامه نحوه تعیین وتشخص و پرداخت حق کسب و پیشه یاتجارت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه ستاد حقوق بشر


تصویبنامه راجع به جابجایی بخشی از سهمیه سالیانه بازارچه های مرزی به سهمیه مبادلات مرزی استان سیستان و بلوچستان


تصویبنامه راجع به واردات پانصد هزار(000 500) تن جو


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده وزارت صنایع ومعادن در هیات حمایت از صنایع