×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت


قانون اصلاح ماده 126 قانون مجازات عمومی


منتفی بودن تصویب نامه مربوط به قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران


قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها


قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری


قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار


قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز


قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری


قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور


قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری


قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران


قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی


متهم با رفت و آمدهایی که به داخل سفارت داشته شاکی رامغرور و وجه رااز وی جهت اخذ ویزا دریافت ومتواری میگردد


اخذ مبلغ ده هزار دلار آمریکا از شاکیه جهت اخذ ویزا کلاهبرداری است


شخصی که بعنوان شرکت درایجادتاسیس کارخانه کالباس فروشی به طریق متقلبانه اخاذی نموده است عملش کلاهبرداری است


فروش یک دستگاه تلفن و اتومبیل که در عالم خارج واقعیت نداشته است کلاهبرداری محسوب است


امیدوار کردن به امور غیر واقع کلاهبرداری محسوب است


شخصی که خودراوکیل دادگستری معرفی وبرای آزادی منسوب شاکی وجهی راگرفته باشد،عنوان کلاهبرداری نداردوتظاهربه وکالت است


متهم با مغرور نمودن شکاه اقدام به اخذ وجه نموده است