×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در زمینه بهبود سیستم ها و روشهای انجام کارو بمنظور ارتقاءسطح کارائی و دستیابی به نظام کارآمد اجرائی و تسهیل و تسریع امور مراجعین


مصوبه عالی اداری به منظور ارائه خدمات به موقع ،موثر و تسریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی


نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد تبصره4 ماده 198 قانون م ا (سرقت)


آئین نامه چگونگی مدت کار تعطیلات و مرخصی ها ،مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان مراجعین تامین می شود


آئین نامه نحوه تشکیل ،حدود وظایف و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 89 تعرفه حمل کالا و مسافر با راه آهن و تبصره آن


فهرست مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور


اصلاح آئین نامه حقوق و مزایای شهر داران


تصویبنامه در خصوص فوق العاده های سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری مستخدمان ثابت شرکتهای دولتی


اصلاح بند 2تصویبنامه پیمانهای ارزی صادر کنندگان کالاهای صادراتی


آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاءگروه قضات


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص طرح جدید ارزشیابی کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به تسهیلات و تخفیف مقرر در بهای بلیت مسافرتهای هوائی


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمین رسمی در وزارت دفاع


تصویبنامه در خصوص ترخیص خودروها و ماشین آلات راهسازی


تصویبنامه راجع به الحاق سه ماده به آئین نامه اجرائی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1372کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری به منظور اصلاح روش نحوه پرداخت هزینه درمان بیمه شدگان در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد بابیمه


آئین نامه اجرائی تبصره (53)قانون بودجه سال 1372کل کشور