×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در مورد تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت دستگاههای اجرایی


تصویبنامه در خصوص ترخیص کالایی که براساس مصوبات هیات وزیران ورود آن ممنوع شده است


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه بازار در خصوص شماره گذاری ملی کالاها


آئین نامه اجرائی تبصره (52 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقا گروه قضات


آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه چگونگی طرحهای مربوط به وزارت نیرو موضوع تبصره 76 قانون برنامه دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص نماینده ویژه رییس جمهور برای اجرای طرح ساختمانی کنفرانس سران کشورهای اسلامی


آئین نامه شرح وظایف قضات تحقیق


دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و از موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


ضوابط در یافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه بازار در مورد نرخ تعرفه حمل بار توسط راه آهن


اصلاح آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران


نظریه فقهای شورای اسلامی در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه


آئین نامه اجرائی بند (3) قسمت «ب» تبصره (21)قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات