×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه و عمران ( جامع ) ناحیه ماکو ـ چالدران


آئین نامه معاملاتی شرکت پالایش و پژوهش خون


آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار ایلام


پیشنهاد اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1370 06 21


قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات شهرستان قائنات


آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب - کمک )موضوع بند (ج ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف اعتبار ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی - کمک )


در خصوص قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند


قانون الحاق یک تبصره به ماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (سازمان بیمه های اجتماعی سابق )


قانون فروش خانه های سازمانی


تصویبنامه راجع به بیانیه الجزایر درمواردی که بنیاد مستضعفان طرف دعوی موسسات و اشخاص آمریکائی قرار میگیرد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون برقراری حقوق وظیفه یامستمری بازماندگان آن دسته ازمهاجران وکسانیکه به مناطق جنگی مراجعت نموده وبه علت برخوردباموادمنفجره معلول یافوت می شوند


آئین نامه اجرائی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی


قانون اختصاص پنجاه درصد (50%) مازاد درآمد خدمات ثبتی مندرج در ردیف 410102 قانون بودجه سال 1379 کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور


فهرست تغییرات جداول مقررات صادرات و واردات ( مصوب 1379 08 08)


قانون موافقتنامه امنیتی ، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان


آئین نامه مالی شرکت پالایش و پژوهش خون


تصویبنامه در خصوص افزایش مبالغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور