×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص پیشنهادوزارت جهادسازندگی


تصویبنامه راجع به یارانه سود وکارمزد تسهیلات بانکی مورد نیازاجرای طرحهای تولیددانه های روغنی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرخصوص ورود و ترخیص کالاها و تمدیدپروانه های ورود موقت


آئین نامه اجرائی انتشاریکصدوپنجاه میلیاردریال اوراق مشارکت موضوع بخشی ازاوراق مشارکت بند(ب )تبصره (48) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (57)قانون بودجه سال 1378کل کشور


قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور


تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری


قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در زمینه فعالیت نیروهای انتظامی


قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل


قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی


در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند


آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا


قانون موافقت نامه فرهنگی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک ماداگاسکار


قانون اجازه تاسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی


قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی


قانون موافقت نامه همکاری های فرهنگی ، علمی ، فنی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه


قانون موافقت نامه همکاری های فرهنگی ، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا


قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371


قانون نظام مهندسی ساختمان