×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

خیانت در امانت - مدعی خصوصی قبل از تقدیم دادخواست ضرروزیان درهمین مورد دادخواستی به دادگاه حقوقی یک تقدیم داشته است لذا دعوی ضرر و زیان در محکمه جزاء پذیرفته نمی شود


بارکامیون به مقصد شهر صنعتی البرز حمل می شده است پیدا شدن کامیون در شهرستان کرج دلالت بر این معنا دارد وسیله نقلیه مذکور از شهرستان قزوین عبور کرده است


کشف یک دستگاه گنج یاب در محل حفاری و حفاریهای غیرمجاز


بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی می باشد - ذکر تاریخ مقدم درقرارداد با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب به عنوان جعل گردد


چرای دام غیر مجاز ( بدون پروانه و اضافه بر تعداد مجاز در پروانه ) - در قانون مجازاتی برای آن تعیین نشده است


برای صدور ارز به صورت قاچاق غیر از جزای نقدی حبس تعیین نگردیده است و ارز از جمله کالای ممنوع الصدور نیست


متهم اقدام به تاسیس مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی گیاه درمانی و ویزیت بیماران بدون کسب مدرک تحصیلی


تحریر نامه بر حسب وظیفه اداری بوده و سوء نیت مشتکی عنه برای دادگاه احراز نمی شود


عمل متهم با مواد 5 ، 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ایران مصوب 1336 ( که بعدا به بانک تبدیل شده است ) منطبق بوده نه ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور


نگهداری مشروبات الکلی جرم نیست - در جرم اختلاس دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات حبس را از حداقل مقرر در قانون کمتر نماید یا انفصال دائم را به موقت تبدیل کند - اعمال ماده 139 قانون تعزیرات


خیانت در امانت در مورد خرید زمین برای اعضاء شرکت تعاونی - زمین خریداری شده توسط اعضاء هیئت مدیره فقط برای کشاورزی قابل استفاده و بهره برداری می باشد


تصاحب اموال فراریان به خارج از کشور از طریق جعل اسناد - دو فقره معامله انجام شده هم در حق خریداران جاهل تنفید می شود


شاکی مدعی شده که مشتکی عنه با استفاده از تریبون مجلس در نطق پیش از دستور مطالب کذبی بر علیه شاکی بیان که از رادیو پخش و روزنامه ها منعکس شده است


خرید و فروش اشیاء عتیقه و قاچاق اشیاءعتیقه - شروع به قاچاق اشیاء عتیقه و تحصیل مال نامشروع


خرید و فروش اشیاء عتیقه - شروع به قاچاق اشیاء عتیقه - استعمال مواد مخدر - پرداخت رشوه به مامورین - شرب خمر - ارتکاب فعل حرام ( زنا ) - نگهداری کتب و صور مستهجن و آلات قمار


متهم چکهای مدت دار را با کسر مبلغی خریداری می نموده است و عمل متهم ربا محسوب نمیگردد


متهم چک را در اختیار آقای عوض قرار داده و بدین معنی است که پرداخت وجه آن را به دارنده چک تقبل نموده و دیگر چنین چکی نمی تواند وصف و جنبه امانی داشته باشد و قید کلمه ( امانت ) در متن چک نیز نمی تواند ماهیت واقعی آن را دگرگون سازد


علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمی شود


جوشکاری و حادثه آتش سوزی در تعمیرگاه اتومبیل - مسئولیت مدیران و صاحبکار و کارفرمای قسمت صافکاری


موضوع معنونه نسبت به اوضاع و احوال شهرستان بوده و نشر اکاذیب صدق نمی کند و سوء نیت فرماندار وقت آقای مبتکر برای دادگاه احراز نمیشود