×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 18 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


فهرست کالاهای موضوع بند ( ذ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی جزء ( 6 ) بند ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( چ ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( پ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در مورد اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه


تصویبنامه راجع به واردات مرکبات


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده ( 65 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تعرفه های موضوع ماده ( 47 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه در خصوص توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم شهری ، روستایی و عشایری


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


تصویبنامه در خصوص افزایش نرخ برق خانگی و کشاورزی ، بخش صنعت و معدن و آموزشی


اهداف کلان بلند مدت ، راهبردهای کلان ، اقدامات میان مدت وکوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان


اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران ( توانیر )