×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح تبصره 1 اضافه شده بماده 120 آئین نامه قانون ثبت املاک مورخ 1317


آئین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها


آئین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان وکارکنان کشتیها


در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد منجمله شیره تریاک وتریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است


عدم قابلیت اجراء قانون جذب نیروی انسانی به نقاط وتصویبنامه هاو آئین نامه های دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جواز قانونی ندارد


تصویبنامه راجع به شهرک صنعتی علی آباد در استان سمنان


شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجاز به مطالبه بهاء اراضی به متقاضیان به قیمت بیش از قیمت تمام شده و هزینه های انجام شده نمیباشد


تصویبنامه راجع به اهداف کلان بلند مدت ، راهبردهای کلان ، اقدامات میان مدت وکوتاه مدت وتشکیلات اجرائی مربوط در استان سیستان و بلوچستان


تصویبنامه در خصوص برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری بولیوی


آئین نامه اجرائی تبصره بند (5) ماده (3) قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری واتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت)


واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه انشعاب آب و برق و فاضلاب و گاز و یک خط تلفن معاف هستند


آئین نامه اجرائی بند (ب) الحاقی به ماه (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین ، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380


تکمیل تبصره 2 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی


تصویبنامه راجع به اعتبار اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی


تصویبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور


اصلاح آئین نامه اموال دولتی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به سهام قابل واگذاری به سازمان صنایع ملی ایران