جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 41641/ت 25482ه 12/9/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء(3-1) بند(ل )تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشورتصویب نمود:
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به دریافت حداکثر یک میلیارد (000/000/000/1) دلار تسهیلات مالی از منابع خارجی باتوثیق قراردادهای نفتی از طریق شرکت ملی نفت ایران و با هماهنگی شرکت یاد شده اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است از طریق توثیق قراردادهای صادرات نفت خام ، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات مالی مذکور را تضمین نماید.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 36194/ت 25482ه مورخ 15/8/1380 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16555
تاریخ تصویب :
1380/09/04
تاریخ ابلاغ :
1380/10/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :