×

اصلاح در تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

اصلاح در تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

اصلاح-در-تبصره-(-2-)-ماده-(-4-)-آئین-نامه-اجرائی-بندهای-(-ب-)-،-(-پ-)-،-(-ت-)-،-(-ث-)-،-(-ج-)-،-(-چ-)-،-(-ر-)-،-(-ژ-)-،-(-ض-)-و-(-ظ-)-تبصره-(-3-)-قانون-بودجه-سال-1383-کل-کشور
شماره66323/ت32194ه - 3/ 12/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت اموراقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 194860/101 مورخ 26/10/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - در تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 15775/ت30686ه - مورخ 31/3/1383 عبارت ( به مراجع ذی‎ربط برای بررسی ، تایید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان دی ماه سال 1383 اقدام نماید. ) به عبارت ( به مراجع ذی ربط برای بررسی ، تایید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384 و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل که تا پایان آذر ماه سال 1384 می‎باشد ) اصلاح می ‏گردد. 2 - جدول شماره ( 4 ) اصلاحی آئین نامه اجرائی یادشده موضوع تصویبنامه شماره 52942/ت31916ه - مورخ 1/10/1383 ، به شرح جدول شماره ( 4 ) پیوست ، اصلاح می‎گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف جدول

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/11/21

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.