×

باسلام وتشکرمیخواستم بدونم درصورت ندادن اقساط وام توسط وام گیرنده بانک

باسلام وتشکرمیخواستم بدونم درصورت ندادن اقساط وام توسط وام گیرنده بانک موظف به اجرا گذاشتن چکهای هر دو ضامن میباشد یا به صورت اختیاری هر کدام راکه بخواهدبه اجرا میگذارد.درصورت انجام عمل دوم اگراین حق را نداشته باشد میتوان از بانک شکایت کرد یا نه؟لطفاجواب رادر صورت امکان سریعترارسال کنید.

باسلام-وتشکرمیخواستم-بدونم-درصورت-ندادن-اقساط-وام-توسط-وام-گیرنده-بانک-موظف-به-اجرا-گذاشتن-چکهای-هر-دو-ضامن-میباشد-یا-به-صورت-اختیاری-هر-کدام-راکه-بخواهدبه-اجرا-میگذارد.درصورت-انجام-عمل-دوم-اگراین-حق-را-نداشته-باشد-میتوان-از-بانک-شکایت-کرد-یا-نه؟لطفاجواب-رادر-صورت-امکان-سریعترارسال-کنید.
وکیل  بانک در جهت وصول هر یک از چکها یا هر دو تا میزان حقوق قانونی خود مختار است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.