×

لیست بهترین وکلای ابطال سند ایران

لیست-بهترین-وکلای-ابطال-سند-ایران

شناسه : 1548

ابطال سند در فرضی محقق است که بر اساس معاملات نامشروع و ناصحیح تنظیم سند برخلاف قانون صورت گرفته باشد در این حالت شخص از دادگاه صالح ابطال سند رسمی تنظیمی را به همراه اعاده وضعیت مالکیت رسمی به حالت قبل از سند باطل شده را درخواست می نماید.

ابطال سند در فرضی محقق است که بر اساس معاملات نامشروع و ناصحیح تنظیم سند برخلاف قانون صورت گرفته باشد در این حالت شخص از دادگاه صالح ابطال سند رسمی تنظیمی را به همراه اعاده وضعیت مالکیت رسمی به حالت قبل از سند باطل شده را درخواست می نماید.

بدیهی است بیشتر دعاوی مربوط به ابطال معامله و اسناد رسمی در خصوص املاک بوده و وکلای متخصص در امور ملکی و ثبتی مهارت لازم در ثبت این نوع دادخواست و پیگیری آن را داشته اند .

نکات مهم در ابطال سند

ابطال سند رسمی بسیار پیچیده بوده و بدون دقت نظر طرح این دعاوی محکوم به رد خواهد بود اما نکات کلیدی در اعلام بطلان معامله و ابطلان سند به شرح ذیل بیان می گردد :

مرسوم ترین حالت ابطال سند اعلام بطلان معاملات در فرضی است که اساس معامله به علت وقوع جرم و در راستای کلاهبرداری باشد در این حالت دادگاه کیفری با رد مال معاملات صورت گرفته نسبت به موضوع جرم را باطل می نماید .

یکی دیگر از موارد شایع در اعلام بطلان معامله ابطال سند فرضی است که موضوع معامله مستحق للغیر درآید و مالک اصلی معامله فضولی صورت گرفته را رد کند در این حالت نیز معامله باطل خواهد بود .

مورد دیگر در معاملات باطل، معاملات ربوی است که در مواردی ملک به عنوان تضمین پرداخت اصل و سود به ربا دهنده تحویل می گردد و یا معاملات نامشروع دیگر از همین قبیل .

در حالت دیگر ممکن سند رسمی توسط وکیل ملکی منتقل گردیده باشد در فرضی که وکالت وکیل از درجه اعتبار ساقط باشد در این حالت نیز معاملات باطل و اسناد تنظیمی محکوم به ابطال است .

معاملات افراد محجور در فرضی که ولی و یا قیم قانونی نسبت به انتقال سند و انجام معاملات رضایت نداشته باشند .

در انتها با توجه به اهمیت دعاوی از این دست توصیه می شود قبل از هر اقدام با وکیل ثبتی مشاوره نموده و از طریق ایشان اقدامات حقوقی خود را پیگیری نماید.

ابطال سند در اداره ثبت که منجر به تغییر مالکیت می گردد:

سند معارض

واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را بنحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال نماید.

دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد 4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند.

سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض(ثبت موخر) ابلاغ می نماید

چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دوماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت ابطال سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحضات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام رسمی خواهد نمود.

لیست بهترین وکلای ابطال سند ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.