×

لیست بهترین وکلای تخلیه املاک مشاعی ایران

لیست-بهترین-وکلای-تخلیه-املاک-مشاعی-ایران

شناسه : 729

ملک مشاع، ملکی است که میان چندین شریک تقسیم شود. در این تقسیم بندی ملک می تواند به طور مساوی یا نا مساوی بین شرکای مورد نظر تقسیم شود.

قوانین تخلیه املاک مشاعی

ملک مشاع، ملکی است که میان چندین شریک تقسیم شود. در این تقسیم بندی ملک می تواند به طور مساوی یا نا مساوی بین شرکای مورد نظر تقسیم شود.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که یکی از شرکا بدون اجازه مالکین دیگر به شکل غاصبانه بر ملک مسلط شده باشد.

دعوای خلع ید به دو صورت مطرح می شود:

•    یکی از دعاوی خلع ید زمانی است که ابتدا متصرف از ابتدای تصرف بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف کرده باشد.

•     یکی دیگر از دعاوی خلع ید زمانی است که تصرف شخص ابتدا با اجازه مالک شروع شده است اما در نهایت بدون اجازه او ادامه پیدا کند.

دعوای خلع ید برای املاک مشاعی

در املاک مشاع دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که یکی از مالکین یا مستاجر او بدون اجازه مالکین دیگر در فضای مشاع عملیاتی انجام دهد.

حالت دیگر دعوای خلع ید برای املاک مشاعی زمانی است که یکی از مالکین یا مستاجر او، بدون رضایت سایر مالکین بیش از سهم مشاع خود را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند.

حالت سوم زمانی است که به طور مثال سه شریک که هر کدام دو دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر ملک را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از سه شریک را پرداخت نمی کند یا برخلاف مورد قید شده در قرارداد از ملک بهره برداری کند. در این مثال شریک ناراضی می‌تواند دعوای خلع  ید یا تخلیه ید را مطرح کند.

دعوای تصرف عدوانی برای تخلیه املاک مشاعی

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اجازه شرکای دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟

در این رابطه دو نظریه وجود دارد که با یکدیگر متفاوت هستند:

•    عده‌ای به این دلیل که هر شریک در هر قسمت ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند.

•     گروهی دیگر معتقد هستند که همه قسمت های ملک مشاع متعلق به دیگری هم هست، تصرف بدون اجازه را تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی جهت تخلیه ملک مشاعی فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است.

تخلیه املاک مشاعی در صورت اجاره شش دانگ

در قوانین و روابط بین موجر و مستاجر، در موردی که مستاجر ملک مشاع، راجع به پرداخت اجاره بهای یک از مالکین تخلف کند، مالک و موجر سهم مشاع می تواند نسبت به سهم مشاع خود به کمک وکیل ملکی از دادگاه درخواست تخلیه کند.

در چنین شرایطی حکم دادگاه تخلیه شش دانگ ملک اجاره داده شده خواهد بود.

لیست بهترین وکلای تخلیه املاک مشاعی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.