لیست بهترین وکلای مشاوره قراردادهای فناوری اطلاعات ایران

لیست بهترین وکلای مشاوره قراردادهای فناوری اطلاعات ایران صفحه 1

تعداد 18 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-مشاوره-قراردادهای-فناوری-اطلاعات-ایران

فناوری اطلاعات یا حوزه IT چیست؟

IT یا information technology به معنی فناوری اطلاعات است، حوزه گسترده فناوری اطلاعات شامل مسائلی از جمله استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری برای دخیره سازی، انتقال و یا به اشتراک گذاری اطلاعات را در بر می‌گیرد. با پیشرفت تکنولوژی استفاده و بهبود سیستم‌های آی تی اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

استفاده از فناوری‌های حوزه آی تی در شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های مختلف اهمیت زیادی دارد، این سیستم‌ها کار و فعالیت شرکت را بهبود بخشیده و استفاده درست و دقیق از آن ها پیشرفت چشم گیری در شرکت یا سازمان ایجاد می‌کند. شخصی که می‌تواند سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری شرکت‌ها را در وهله اول نصب کرده و در وهله دوم آن ها را بهبود ببخشد کارشناس IT  است.

قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات چیست؟

اگر بخواهیم نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم که این قرارداد یک سند حقوقی است که در آن، مشخصات طرفین، تعهدات، تاریخ شروع و پایان، مبلغ قرارداد و سایر مواردی که دارای اهمیت باشند، مانند حفظ مالکیت معنوی نوشته می‌شود. به یاد داشته باشید به محض امضا، قرارداد به صورت کامل برای هر دو طرف لازم الاجرا است.

نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات با امضای طرفین یا نمایندگان آن‌ها رسمیت و اعتبار پیدا می‌کند. نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات باید به طور کامل مطابق با سرفصل‌ها و مواردی تنظیم شود که عرفا و به طور قانونی، نزد مراجع قضایی پذیرفته شده است. ضمن اینکه حتما شروط قوانین کار و آیین نامه خدمات مشاوره نیز باید رعایت شود.

تعهدات در قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

در این قسمت از نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات افراد تعیین می‌کنند که در مقابل امضای قرارداد چه چیزی را از طرف مقابل مطالبه می‌کنند. توجه کنید حتما شخصی که قرارداد را امضا می‌کند باید این تعهدات را انجام دهد نه شخص دیگر؛ برای مثال اگر کارفرما طراحی نرم افزاری برای حضور و غیاب کارکنان را از شخص مشاور درخواست می‌کند، حتما همان شخص باید آن را انجام دهد و نه شخص دیگر.

تعهدات مشاور در قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات

فردی که به عنوان مشاور، نمونه قرارداد فناوری اطلاعات را امضا می‌کند، متعهد به انجام اموری می‌شود که کارفرما از او خواسته است. به بیان دقیقتر او موظف است وظایف خود را به طور دقیق، متناسب با آنچه که مد نظر کارفرما است، در بازه زمانی مشخص انجام دهد. اگر کارفرما از مشاور، طراحی نرم افزاری را درخواست می‌کند که برای اسناد مهم و محرمانه شرکت کارایی دارد، در این صورت مشاور متعهد است که حتما محرمانگی اسناد شرکت را حفظ کند و بعد از خاتمه قرارداد و طی آن، اسناد و اطلاعات شرکت را بازگو نکند.

حفظ حقوق مالکیت معنوی شرکت نیز از جمله تعهدات مشاور است. برای درک این نکته فرض کنید که کارفرما از مشاور خواسته است برای حضور و غیاب کارمندان برنامه‌ای را طراحی کند که از طریق پیامک به اطلاع مدیریت برسد. مشاور باید در نمونه قرارداد مشاوره فناوری اطلاعات تعهد کند که برنامه را به اسم شرکت طراحی کند و بعدا نیز مدعی حقی بر مالکیت معنوی نرم افزار تولیدی نباشد.

از جمله تعهدات دیگر مشاور می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

•    حضور به موقع در محل کار

•    تعهد به ارزیابی نرم افزار طراحی شده و رفع اختلالات آن

•    برآورد هزینه طراحی نرم‌افزار و اعلام آن به فرد مربوطه

•    ارائه نظرات جهت بهبود فضای نرم‌افزارهای شرکت

وظایف مشاور قراردادهای فناوری اطلاعات:

تهیه و تنظیم قراردادهای تخصصی (حوزه صنعت ICT- قرارداد های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک) :

تهیه و تنظیم، نظارت و کنترل حقوقی انواع قرارداد های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

تدوین متون حقوقی قراردادهای فناوری اطلاعات (خرید و فروش سخت‌افزار/نرم‌افزار)

تدوین قراردادهای کسب و کارهای اینترنتی ، خرید و فروش اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین

تدوین قراردادهای B2B در حوزه IT

تدوین قراردادهای مشارکت و قراردادهای انتقال فناوری

تنظیم قرارداد مالی و معاملاتی (اعم از تجاری و غیرتجاری)، تنظیم قرارداد مدنی، تنظیم متون حقوقی

قراردادهای کار و استخدام پرسنل واحد فناوری اطلاعات، قراردادهای منع افشای اسرار تجاری (NDA)

تنظیم انواع قراردادهای نصب شبکه و تجهیزات

قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار، قراردادهای خرید نرم‌افزار

قرارداد اجاره نرم‌افزار و یا مجوز بهره‌برداری از نرم‌افزار (لایسنس)

مشاوره قراردادهای فناوری اطلاعات

و سایر موضوعات

شناسه : 1585
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.