×

لیست بهترین وکلای هتک حیثیت ایران

لیست-بهترین-وکلای-هتک-حیثیت-ایران

شناسه : 1525

هتک حیثیت به چه معناست؟

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. بنابراین چنانچه الفاظ رکیک به کاربرده شده متضمن قذف باشد مجازات دیگری برای آن وضع خواهد شد. طبق قانون کاهش  مجازات حبس های تعزیری مجازات توهین صرفا جزای نقدی از شش میلیون تا ۲۴ میلیون تومان می باشد.

هتک حیثیت به چه معناست؟

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. بنابراین چنانچه الفاظ رکیک به کاربرده شده متضمن قذف باشد مجازات دیگری برای آن وضع خواهد شد. طبق قانون کاهش  مجازات حبس های تعزیری مجازات توهین صرفا جزای نقدی از شش میلیون تا ۲۴ میلیون تومان می باشد.

جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مجازات آن

در قانون جرائم رایانه ای برای جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای مصادیق مختلفی آمده است که هر کدام مجازات مرتبط با خود را دارند . در اینجا به بیان موارد جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای می پردازیم . در این قانون آمده است که :

1- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد  یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

2- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگری را بدون رضایت او منشر کند یا  در دسترس دیگران قرار دهد ، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

3- هر کس به قصد ضرر زدن به دیگری یا به قصد تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند  یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راسا یا به عنوان نقل قول ، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، چه از این کار ضرری وارد شود و چه نشود : افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

هتک حیثیت مقامات سیاسی و افراد عالی رتبه نظام

به دلیل حساسیتی که سمت برخی اشخاص دارد، توهین و هتک حرمت آنها با مجازات سنگین تری نسبت به افراد عادی مواجه خواهد شد لذا وفق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، “هرکس با علم و آگاهی از سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضاء دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به دلیل انجام وظیفه، توهین نماید به سه ماه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.”

به موجب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات حبس این ماده به یک و نیم تا سه ماه تبدیل شده است.

تفاوت میان هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای و سنتی

در ابتدا توجه نمایید که هتک حیثیت و نشر اکاذیب و توهین ممکن است به دو روش سنتی و رایانه‌ای محقق شود.

در این راستا از جمله طرق سنتی هتک حیثیت و نشر اکاذیب ، استفاده از رسانه‌هایی همانند روزنامه است. وفق ماده ۶ قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. از جمله این موارد که در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مقرر شده است شامل پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران است. بنابراین این مورد مشمول قانون مطبوعات است.

در مقابل اگر سایت یا پایگاه خبری از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطالب استفاده نماید، در این صورت، نشر اکاذیب یا هتک حیثیت در شمول قانون جرائم رایانه‌ای قرار گرفته است.

به عنوان نمونه وفق ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

لیست بهترین وکلای هتک حیثیت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.