×

لیست بهترین وکلای شکایت از سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-سازمان-های-دولتی-در-دیوان-عدالت-اداری-ایران

شناسه : 789

از تصمیمات و اقدامات تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

شکایت از سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری

از تصمیمات و اقدامات تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

به علاوه اینکه به تصریح قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی نیز دیوان عدالت اداری است.

بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مؤسسات عمومی غیر دولتی جز موارد گفته شده (یعنی شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی) ندارد.

لذا نسبت به تصمیمات و اقدامات سازمان ها و نهادهایی مانند بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته المپیک نمی توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

از طرفی رسیدگی به شکایت از شرکت های خصوصی و بانک های خصوصی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

حتی شرکت های بیمه یا بانک های مورد نظر قبلا به صورت دولتی اداره شده باشند ولی بعدا در اجرای مقررات خصوصی سازی و قانون اصل 44 سهام آن ها فروخته شده و از نظر قانونی شرکت خصوصی تلقی به حساب آیند.

مثلاً رسیدگی به شکایت از بانک خصوصی شده ملت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

شکایت از ادارات دولتی به ۲ صورت امکان پذیر می باشد:

•    شکایت حقوقی: شکایت از طریق دیوان عدالت اداری

•    شکایت اداری: در همان دستگاه دولتی و از طریق بازرسی انجام می گیرد و شکایت از طریق دیوان عدالت اداری انجام نخواهد شد.

 شکایت حقوقی از ادارات دولتی:

•    ثبت دادخواست تنظیمی در دفاتر الکترونیک قضائی

•    تعیین شعبه توسط رئیس شعبه اول یا معاون اجرائی وی با توجه به تخصص شعبه

•    ارجاع پرونده به شعبه مرجوعه

•    بررسی شرایط و صحت و نواقص دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه

•    ارسال دادخواست به رویت ریاست شعبه جهت اخذ دستور اراسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده.

•    رسیدگی در دیوان به صورت تبادل لایحه ها انجام می گیرد مگر اینکه شعبه، توضیحات یکی از طرفین یا هر دو را لازم بداند .

•    پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، وی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست ؛ پاسخ خود را ارسال کند .

•    عدم وصول پاسخ، مانع از رسیدگی نمی باشد.

•    شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و تحقیق در خصوص جوانب پرونده احترام به صدور رای بدوی می کند.

لیست بهترین وکلای شکایت از سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.