×

لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی دو ایران

لیست-بهترین-وکلای-دادگاه-نظامی-دو-ایران

شناسه : 1551

دادگاه نظامی دو مرکب است از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور. در صورتی که رییس یا دادرس علی‌البدل از میان حقوقدانان‌نظامی تعیین گردد، انتخاب مشاور الزامی نیست در غیر این صورت الزاماً مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌شود. حق رأی با رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه است.

دادگاه نظامی دو مرکب است از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور. در صورتی که رییس یا دادرس علی‌البدل از میان حقوقدانان‌نظامی تعیین گردد، انتخاب مشاور الزامی نیست در غیر این صورت الزاماً مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌شود. حق رأی با رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه است.

مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام‌نماید. در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک می‌تواند به پرونده‌هایی‌که در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع به عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد.

احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح‌موادی از آئین دادرسی کیفری قطعی است.

متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی ‌را دارد که مجازات آن اشد است. در کنار هر دادگاه نظامی، یک دادسرا مرکب از یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار و کارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور‌وجود خواهد داشت. اولویت در تصدی سمت‌های قضایی در دادگاههای نظامی با حقوقدانان نظامی است.

صلاحیت های دادگاه نظامی دو

در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورای عالی قضایی می‌تواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید. نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان‌هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه 1 دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد به منظور رعایت وحدت رویه حق‌نظارت و بازرسی بر دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند یک یا دو معاون داشته باشد.

اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در‌قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آئین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود.

کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.2.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

پرونده های دادسرای نظام جهت رسیدگی به دادگاه نظامی دو و یک ارسال میگردد . دادگاه نظامی یک مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه نظامی دو و مجازات اعدام و حبس بیش از ۱۰ سال می باشد .

لازم است توجه شود که دادسرا و دادگاه های نظامی تنها به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می کنند که در حین انجام وظیفه رخ داده باشد .

حضور وکیل در محاکم و دادسرای نظامی علی الخصوص جهت جرائم سربازان وظیفه ضروری بوده و به موجب قوانین خاص و مدافعات قانونی توسط وکیل تهران می توان از تخفیف مجازات یا عفو بهره مند گردید .

لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی دو ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.