×

لیست بهترین وکلای اصلاح شناسنامه یا ابطال شناسنامه ایران

لیست-بهترین-وکلای-اصلاح-شناسنامه-یا-ابطال-شناسنامه-ایران

شناسه : 1499

اصلا اشخاص چرا به فکر اصلاح شناسنامه اند؟

دلایل کاهش سن در شناسنامه

بعضی از اشخاص وقتی در جمعی نشسته اند و اکثر افراد آن جمع سن و سالشان کمتر از آن هاست از بازگو کردن سن خود اکراه دارند و اذیت میشوند و همین عامل باعث افتادن فکر اصلاح سن در سرشان می شود با این حال از دلایل اصلی اصلاح سن در شناسنامه به دلیل استخدام، گاهی اوقات به دلایل ازدواج و همچنین تحصیل که سن در آنها حرف اول را می زند میتواند باشد.

اصلا اشخاص چرا به فکر اصلاح شناسنامه اند؟

دلایل کاهش سن در شناسنامه

بعضی از اشخاص وقتی در جمعی نشسته اند و اکثر افراد آن جمع سن و سالشان کمتر از آن هاست از بازگو کردن سن خود اکراه دارند و اذیت میشوند و همین عامل باعث افتادن فکر اصلاح سن در سرشان می شود با این حال از دلایل اصلی اصلاح سن در شناسنامه به دلیل استخدام، گاهی اوقات به دلایل ازدواج و همچنین تحصیل که سن در آنها حرف اول را می زند میتواند باشد.

طبق آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده است اغلب بیکاران سن بین ۲۵تا ۳۴ سال دارند و جزو دهه شصتی ها محسوب می شوند و با وجود رکود و افزایش بیکاری سن آن ها بالاتر رفته و دستگاه های دولتی،نظامی و حتی خصوصی آن ها را به بهانه ی اینکه از سن استخدام خارج شده اند نمی پذیرند و همین عامل اصلی اعمال تغییر سن در شناسنامه افراد جامعه می شود.

همچنین بحث بیکاری و سخت شدن معیشت زندگی و همچنین فقری که ریشه در عدم مدیریت دولت دارد سبب شده که جوانان کمتر به سمت ازدواج قدم بردارند به همین جهت سن آن ها بالا می رود و باز هم سدی می شود در برابر امر ازدواج و خصوصا درباره خانم ها دلایل اصلاح سن در شناسنامه را بیشتر می کند.

دلایل اصلاح نام شناسنامه

افرادی که به هر دلیلی اسم خود را دوست ندارند و حتی از آن خجالت میکشند و کسانی که از ابتدا یک نام در شناسنامه اشان بوده و با نام دیگری توسط صدا زده میشوند ، از جمله متقاضیان تغییر نام در شناسنامه اشان می باشند.چنین مواردی خصوصا در خانم ها در پرونده های وکالتی زیادی دیده شده اند.

از سایر دلایل اقدام به اصلاح شناسنامه حذف نام همسر سابق از شناسنامه زمانی که هیچ عمل زناشویی نداشته اند ، تغییر نام خانوادگی در شناسنامه به دلایل  شخصی و یا ابطال شناسنامه به دلیل فوت فرد و ترک تابعیت ایران اشاره کرد.

ابطال شناسنامه چیست؟

یکی از دعاوی رایج که همواره در مراجع قضائی مطرح می شود، دعوای ابطال شناسنامه می باشد. در این دعوا گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباهات هویتی و ابطال شناسنامه کنونی خود می باشد. دعوای ابطال شناسنامه به طرفیت اداره ثبت احوال کشور مطرح می شود و معمولا این اداره دولتی، یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده اداره ثبت احوال، برای دفاع به دادگاه معرفی می کند.

طرح دعوای ابطال شناسنامه

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی می باشد. به این صورت که خواهان پس از تنظیم دادخواست، آن را به دادگاه تقدیم می کند، سپس دادخواست و پیوست های آن توسط مجتمع قضائی به شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ارجاع داده می شود و مدیر دفتر دادگاه پس از تایید دادخواست، وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می نماید.

مراحل رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

بنابراین می توان گفت که مراحل رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به ترتیب به شرح زیر می باشد:

•    تنظیم دادخواست از جانب خواهان

•    تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا

•    تشکیل جلسه رسیدگی

•    حضور و دفاع خوانده (نماینده اداره ثبت احوال) در جلسه رسیدگی دادگاه

•    اظهارات خواهان در مقابل دفاع خوانده

•    اعلام ختم رسیدگی از جانب دادگاه

•    صدور رای

لیست بهترین وکلای اصلاح شناسنامه یا ابطال شناسنامه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.