×

لیست بهترین وکلای دعاوی علامت تجاری و اختراع ایران

لیست-بهترین-وکلای-دعاوی-علامت-تجاری-و-اختراع-ایران

شناسه : 838

حقوق علامت یا برند تجاری شرکتها و موسسات از نظر تقسیم بندی دروس دانشگاهی زیرمجموعه گرایشی از حقوق به نام حقوق مالکیت فکری و یا معنوی است.

دعاوی علامت تجاری و اختراع

حقوق علامت یا برند تجاری شرکتها و موسسات از نظر تقسیم بندی دروس دانشگاهی زیرمجموعه گرایشی از حقوق به نام حقوق مالکیت فکری و یا معنوی است.

حقوق مالکیت معنوی امروزه به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم و اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستدهای تجاری تلقی می گردد.

حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی به لحاظ برتری این دارایی بر دارایی های مادی در بسیاری از موارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین و نوآوران ومخترعین و مؤسسات تحقیقاتی برای فعالیت های ابتکاری عامل بسیار مهم در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و نیز در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است؛ که اهمیت این امر برای تحقق و تسریع توسعه در حوزه های مختلف اجتماعی –اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

به استناد ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر نشان قابل روئیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد را علامت تجاری می گویند.

علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

هر یک از موارد فوق را زمانی می توان به صورت انحصاری مورد استفاده قرار داد که مطابق قانون و به کمک وکیل تجاری به ثبت رسیده باشد، در این صورت کلیه حقوق متعلق به آن علامت تجاری انحصارا در اختیار ثبت کننده علامت مربوط می باشد.

وکیل علائم تجاری و نحوه اعتراض به علامت ثبت شده

وکیل دعاوی علائم تجاری و اختراع با بررسی قوانین و مقررات مربوط و رویه عملی حاضر در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، به استناد ماده ۳۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را نسب به علامت ثبت شده به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید.

اعتراضی که از سوی افراد صورت می گیرد به دو دلیل می تواند باشد دلیل اول اینکه علامت مذکور شرایط تعیین شده در بند الف ماده ۳۰ را ندارد و نمی تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود و دلیل دوم اینکه علامت مذکور به دلایل بیان شده در ماده ۳۲ جزو علائم تجاری نیست.

وکیل علامت تجاری و نحوه رسیدگی به اعتراض در اداره مالکیت صنعتی

نحوه رسیدگی به دعاوی علامت تجاری و اختراع توسط وکیل تجاری به این صورت است که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اعتراض رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ می نماید و بیست روز به متقاضی مهلت می دهد تا در صورت پایبندی خویش به اعتراض صورت گرفته استدلالت خویش را به اداره بفرستد.

پس از ارسال لایحه از سوی معترض اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن دفاعیات طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.

لیست بهترین وکلای دعاوی علامت تجاری و اختراع ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.