×

لیست بهترین وکلای تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت ایران

لیست-بهترین-وکلای-تهیه-صورتجلسات-قانونی-و-ثبت-تغییرات-شرکت-ایران

شناسه : 841

 هنگامی که قصد ایجاد تغیری در شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود مانند کاهش یا افزایش سهام شرکت داشته باشید الزاما می بایست تغییراتی در صورتجلسات با مدارک جدید انجام دهید.

تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت

وکیل تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت

 هنگامی که قصد ایجاد تغیری در شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود مانند کاهش یا افزایش سهام شرکت داشته باشید الزاما می بایست تغییراتی در صورتجلسات با مدارک جدید انجام دهید.

 لذا به این منظور و برای ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت ها لازم است با وکیل تجاری معتبر مشورت نمایید.

بهترین وکیل تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت

 بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در خصوص و زمینه پرونده های با موضوع تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت اعلام وکالت می نمایند، افرادی هستند که آشنایی و اشراف مناسبی نسبت به قوانین ثبت شرکت ها دارند.

 بهترین وکلا و موسسات حقوقی با تنظیم صورت جلسات به نحوی که هیچگونه ایرادی در گذر زمان و هنگام بررسی ایجاد نگردد لذا بهترین وکلا و موسسات حقوقی به بهترین نحو ممکن قادر به تهیه صورتجلسات قانونی به منظور ایجاد تغییرات برای شرکت های معتبر خواهند بود.

ثبت تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

الف- تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.

ه -تغییر اسم یا نام تجاری شرکت

و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکت ها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

هر گونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل تغییر نام ، تغییر آدرس، تغییر یا الحاق به موضوع، انحلال ، ورود و خروج شریک، افزایش و یا کاهش سرمایه ، تبدیل سهام بانام به بی نام، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرس، تعیین حق امضاء و ... در مجمع ذیل قابل تصویب می باشد :

مجمع عمومی فوق العاده :

این مجمع در موارد و شرایط ذیل در ثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

- افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه ( که می تواند با ورود و خروج شریک برگزار شود ) .

- اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :

تغییر آدرس، تبدیل سهام بی نام به بانام ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه ، تاسیس شعبه ، افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورود شرکاء و خروج شرکاء و سایر مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود باشد .

لیست بهترین وکلای تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.