×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

حریق عمدی - قتل عمد


صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی نسبت به دعاوی تایید اصالت اسناد خرید املاک


چنانچه ارتکاب عمل را نتوان به بیش از یک نفر منتسب نمود شرکت در قتل مصداق پیدا نمیکند


متصدی حمل و نقل بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه را ندارد مگر با صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی


آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است


عدم رعایت نظامات مربوط به پرواز هواپیما - قتل شبه عمد


قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم


استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است


مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت دادگاه عمومی است


قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی


بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست


شواهد دلالت بر واقعی بودن معامله و غیرصوری بودن آن دارد


چنانچه مدتی عمل به وقف در خصوص ملک مورد نزاع میشده محکوم بوقفیت است


تصرف غیرقانونی - مرورزمان


شمول مرورزمان - تصرف غیرقانونی


وقف عام قابل تبدیل به احسن کردن نیست


دادگاه عدم تقدیم دادخواست نسبت به سایر سهام تصرفی اغیار را مانع از وقفیت کل پلاک مورد نظر ندانسته و با ثبوت شرعی وقفیت حکم صادره را نسبت به سایر متصرفین نیزماخذ واثر و مفاد آنرا جامع الاطراف دانسته است


تجدیدنظرخواهی وکیل اولیاءدم از حکم برائت در اتهام قتل عمدی بعنوان دفاع مشروع


دادگاه بدون تحقیق از عدالت شهود و بقیه صفات معتبره در شاهد مبادرت بصدور رای کرده است


تعقیب پرونده مستلزم بیکاری وی وسلب مستقیم عواید قابل استحصال از پرواربندی بوده که ناشی ازعمل خوانده است