×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

فراز صحنه تصادف


قتل غیر عمدی در اثر تخطی از سرعت مطمئنه


قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون گواهینامه


قتل غیرعمدی در نتیجه اشتراک تقارن خطای عابروراننده ومحکومیت راننده به پرداخت نصف دیه کامله


قتل غیرعمدی در اثر بازشدن در مینی بوس


تعیین جزای نقدی برای متخلف بر اساس تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی تکلیف است


نظر به اینکه اولیای دم مطالبه قصاص داشته اند نه دیه ، صدورحکم به پرداخت دیه موجه نمی باشد


در خصوص فرارازصحنه تصادف و سایراتهامات به لحاظ قتل غیرعمد از طریق قسامه قابل تعزیر نمی باشد


قتل غیرعمدی در اثر بی مبالاتی در رانندگی


قتل غیرعمدی دراثربی احتیاطی دررانندگی وعدم رعایت مقررات دولتی


قتل غیرعمدی در اثر عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در حین سبقت


قتل غیرعمدی در اثر عدم رعایت نظامات دولتی


قتل غیرعمدی در اثر عدم رعایت نظامات دولتی


قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی


اقلیت مذهبی - قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی


عابر و راننده به طوریکسان تقصیر داشته اند راننده به پنجهزاردرهم دیه محکوم شده است


ایراد جنایت بر میت (قطعه قطعه کردن و سوزاندن )


دیه جنین نه ماهه حاصل از زنا


در خصوص دیه جنین


در خصوص دیه جنین