×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص اصلاحات و تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان مرکزی


آئین نامه اجرائی قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به توزیع تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران


تصویبنامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد


تصویبنامه راجع به ایجادمنطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان سمنان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی ، طرح جامع شهربانه


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای اختیار آباد به شهر


تصویبنامه در خصوص تعیین وزرای منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


تصویبنامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان اردبیل


تصویبنامه راجع به تبدیل یکصد روستا به شهر


آئین نامه اجرائی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


اصلاحیه تصویبنامه بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1375


تصویبنامه در خصوص فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاهها


مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان رفسنجان