×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

در خصوص امانی بودن چک به شهادت شهود استناد شده است لکن دادگاه بدون رسیدگی به مدافعات اصدار حکم نموده است


به عملی که خلاف و نقض قانون است نمی توان امانت اطلاق کرد


صدرو حکم برائت در خصوص ادعای خیانت در امانت در مورد چکهای موضوع شکایت


محکومیت متهم مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک


در خصوص صدور یک فقره چک امانی با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل و جرم نبودن موضوع ، رای به برائت متهم صادر می گردد


با توجه به اینکه شاکیه جز مطالبات خود وجه دیگری را مطالبه نمی کند ارتکاب به خیانت در امانت موضوعا منتفی است


چک مورد استناد تجدیدنظرخوانده و محتویات پرونده دلالت بر اشتغال ذمه او دارد


ماده 14 قانون صدور چک ناظر به اثبات بزه سرقت درمراجع قضائی می باشد


صرف اعلام مفقودی چک وآگهی واعلام شکایت دلیلی بر صحت اظهارات متهم نمی باشد


استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چک که طرق ونحوه اقدام در مورد سرقت یا فقدان چک را بیان می نماید با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته است


سوءاستفاده از چکهای سفید بدست آمده به این طریق که در ازای کالاهای خریداری شده با نام مجعول نوشته وامضاء کرده است عمل او از مصادیق صریح کلاهبرداری است


چک مورد شکایت قبل از تاریخی که در آن مندرج است به عنوان ضمانت اجرای تفاهم نامه صادر شده است لذا وعده دار تلقی می شود


به نظر دادگاه تضمینی بودن چک محرز و متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می گردد


صدور چک به عنوان تضمین ممنوع است


صدور چک به عنوان وعده دار ممنوع است


به موجب ماده 13 قانون صدور چک متهم به یک سال حبس محکوم و توسط شعبه دیوانعالی ابرام گردیده است


صدور چک در تاریخ 1372 7 25 به علت زندانی بودن متهم مقدورنبوده و به نظر می رسد چک مدت دار بوده است


در متن چک عبارت بابت تضمین تخلیه قرارداد شماره قید، و مورد از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بوده و متهم به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است


موضوع از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک است نه ماده 7


با توجه به غیرقابل وصف جزائی بودن چک وعده دار در قانون قبل از اصلاح ، دادگاه متهم را از بره انتسابی تبرئه ودستور آزادی او را از زندان صادر می نماید