×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و باز نشسته و آماده به خدمت


تصویبنامه راجع لغو آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند «هـ » تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی


تصویبنامه در خصوص افزایش ضریب حقوق بازنشستگی و وظیفه


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص حذف شیشه شیر از فهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به حذف سم مالاتیون از فهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


آئین نامه اجرائی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 45 قانون بودجه سال 1343 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


تصویبنامه راجع به پاداش سال 1377 کلیه مستمری بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی بند «و» تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار --


تصویبنامه راجع مهلت معرفی طرحهای موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 کل کشور به بانکهای عامل


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه راجع صادرات و واردات کالا در بازارچه های مرزی