×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به استرداد زمینهای منطقه سالاریه قم به مالکان آنها


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در خصوص تنفیذ اختیار کمیسیون اقتصاد هیات دولت برای صدور پروانه های بیمارستان به سازمان دامپزشکی


تصویبنامه راجع به افزایش مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت


آئین نامه اجرائی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص محصولات پتروشیمی


اصلاحیه قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری در مورد شورای تحول اداری


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص واردات کره


تصویبنامه راجع به افزوده شدن تبصره به بند 7 ضوابط اجرایی بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی


قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور


قانون معادن


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان