×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

خواسته ابطال مصوبه شماره 1034 60 – 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است


لغو بخشنامه شماره 85 – 33 مورخ 1375 01 26 سازمان برنامه و بودجه


بخشنامه این بانک براساس مفاد مصوبه تعرفه خدمات پزشکی دندانپزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی صادر شده است


بانک ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب , حق کارانه و پاداش سال بطور غیر قانونی استنکاف ورزیده است


شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز بلحاظ اینکه سهامداران آنها از کارکنان دولت می باشد از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی باشند


ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی می شوند


حق تمبر سهام شرکتهایی که سرمایه آنها صد در صد متعلق به دولت است


ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1097 60 مورخ 1374 06 29 و 1252 60 مورخ 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 58 قانون نظام صنفی مصوب هیات عالی نظارت


بخشنامه استانداری خراسان بعنوان شهرداریهای تایباد و تربت جام موضوع جواز عوارض از هر کامیون خربزه که از شهرستان های مذکور بارگیری و به نقاط دیگر حمل می شود


رای هیات انضباطی کار تاکسی رانی که از سه نفر شخص عادی غیر متخصص در علوم قضایی تشکیل می شود لازم الاجرا می باشد


اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات


اشتباه تایپ و ماشین نویسی از مقوله اشتباه قاضی نیست


اعتراض نسبت به رای شماره 7481 30 مورخ 1375 7 8 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قبلا در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است


خرید ارز مسافرتی به هنگام خروج از کشور


بانک مرکزی حق الثبت دولتی را در مورد ساختمانهای مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار 50 در هزار تعیین وصول آن را تکلیف نموده است


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1233 مورخ 1377 2 29 اداره نظارت سر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


ابطال تبصره 1 بند 1 - پ و بند 1 - د بخشنامه شماره 1034 60 مورخ 74 2 30 بانک مرکزی


مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در مورد خاص نیست


چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو