×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


اصلاح آئین نامه سوادآموزی کارکنان کشور


تصویبنامه در خصوص تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان تهران


اصلاحیه اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب وخاک کشور


آئین نامه اجرائی ماده (30) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت


واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن وتعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است


پرداخت کمک هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون برای یکبار تجویز شده است


تصویبنامه راجع به تسهیلات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر قوچان


قانون اصلاح تبصره های (1) و (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


قانون استفساریه ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند(ح ) و ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق مفید عدم شمول مقررات تامین اجتماعی و زوال مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و ارائه خدمات مربوطه نمی باشد


قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی


قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور


تصویبنامه در خصوص تفویض اختیارات دولت ناشی ازبند(و)تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به وزیران عضو شورای اقتصاد


ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات


به وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان ، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تاخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند


آئین نامه اجرائی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شورای حل اختلاف