×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

الحاق یک بند به مصوبه شرایط استفاده صحیح از لوازم وتجهیزات و محصولات مختلف سمعی وبصری وبرنامه های تصویری در قالب ویدئو


تایید انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، کردستان ، شهرکرد و بوشهر


تصویبنامه در خصوص یک دستگاه خودروی سواری اهدائی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی


دستورالعمل مربوط به عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون خلاف مقررات است


آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تعرفه وصول 5درصد عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر ونوشابه های غیرالکلی غیرقانونی است


رای قاضی هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع جز در موارد سه گانه شرعی لازم الاجراء است


آئین نامه اجرائی ماده (65) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاحیه آئین نامه داخلی هیات دولت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381


ابلاغ موافقتنامه ، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها


انعقاد قرارداد غیر قانونی توسط دستگاه دولتی


قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیب مینراریا


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله نامه های پستی جهانی


قانون تصویب قرارداد بین المللی ارتباطات منعقده در بوئنوس آیرس در سال 1331


قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


قانون مربوط به قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ


قانون راجع به الحاق دولت ایران به عهدنامه سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی


قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک