×

چنانچه دروکالت نامه وکیل تقاضای استینافی صریحا ذکرنشده باشد رددادخواست استینافی وکیل بلامانع است

چنانچه دروکالت نامه وکیل تقاضای استینافی صریحا ذکرنشده باشد رددادخواست استینافی وکیل بلامانع است

چنانچه-دروکالت-نامه-وکیل-تقاضای-استینافی-صریحا-ذکرنشده-باشد-رددادخواست-استینافی-وکیل-بلامانع-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
543-اگردروکالت نامه فقط حق صلح استثناءشده باشداستثناءظاهر دراین است که وکیل درجهات دیگرازجمله حق تقاضای استینافی می باشدوکالت داردولی چون ماده 179تصریح به ذکررامعتبردانسته نمی توان دادرس رابه سبب ردعرضحال استینافی متخلف دانست .
حکم شماره 407-29تیر1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 407

تاریخ تصویب : 1308/04/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.