×

بطوریکه در ماده 29 آئین نامه حکومت نظامی اشعارشده رسیدگی به بزه های مذکور در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات داخل درصلاحیت دادگاه نظامی موقت است و دیوان جنائی دادگستری صلاحیت نخواهد داشت

بطوریکه در ماده 29 آئین نامه حکومت نظامی اشعارشده رسیدگی به بزه های مذکور در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات داخل درصلاحیت دادگاه نظامی موقت است و دیوان جنائی دادگستری صلاحیت نخواهد داشت

بطوریکه-در-ماده-29-آئین-نامه-حکومت-نظامی-اشعارشده-رسیدگی-به-بزه-های-مذکور-در-مواد-35-و-36-قانون-مطبوعات-داخل-درصلاحیت-دادگاه-نظامی-موقت-است-و-دیوان-جنائی-دادگستری-صلاحیت-نخواهد-داشت

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور
( بطوریکه در ماده 29 آئین نامه حکومت نظامی مصوب 16/3/22 اشعار شده رسیدگی به بزه های مذکور در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات داخل در صلاحیت دادگاه نظامی موقت است و دیوان جنائی دادگستری صلاحیت نخواهد داشت )

مرجع : فصل نامه سازمان قضائی نیروهای مسلح شماره 15 زمستان 1372 صفحه 47

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1355

تاریخ تصویب : 1324/08/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.