×

لیست بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات ایران

لیست-بهترین-وکلای-قراردادهای-مشارکت-در-تولید-و-یا-قراردادهای-خدمات-ایران

شناسه : 650

قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات

به‌طورکلی قراردادهایی که در بخش نفت و گاز ایران منعقد می‌شوند را می‌توان به دودسته قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم‌بندی کرد. هر دو این قراردادها با توجه به شرایط موجود و نیاز کشور و منافع دولت و شرکت قابل انعقاد بوده و بسته به شرایط و نوع انتظاری که از قرارداد می‌رود، دارد. بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات به شرکت‌ها و اشخاص کمک خواهند کرد تا یک قرارداد با کمترین نقص و با در نظر گرفتن تمامی شرایط احتمالی منعقد کنند.

قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات

به‌طورکلی قراردادهایی که در بخش نفت و گاز ایران منعقد می‌شوند را می‌توان به دودسته قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم‌بندی کرد. هر دو این قراردادها با توجه به شرایط موجود و نیاز کشور و منافع دولت و شرکت قابل انعقاد بوده و بسته به شرایط و نوع انتظاری که از قرارداد می‌رود، دارد. بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات به شرکت‌ها و اشخاص کمک خواهند کرد تا یک قرارداد با کمترین نقص و با در نظر گرفتن تمامی شرایط احتمالی منعقد کنند.

معرفی بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات

در قراردادهای خدماتی و مشارکتی، کشور یا همان دولت مالک نفت شناخته‌شده و با ارائه امتیازات و پروانه‌هایی به شرکت یا شخص ، خدماتی را دریافت خواهد کرد. در انعقاد این‌گونه قراردادها چون یکی از طرفین دولت است باید دقت زیادی شود تا تمامی جوانب در نظر گرفته‌شده و در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی نیز ضرر زیادی به شرکت و یا شخص وارد نشود.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات

آیا قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان جزو قراردادهای مشارکت در تولید دانست؟

بله قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری که بین دولت و شرکت منعقد می‌شوند، جزو قراردادهای پیشرفته مشارکت در تولید هستند.

آیا در قراردادهای خدماتی، شرکت عامل سهمی از نفت و گاز استخراجی خواهد داشت؟

خیر دولت در قبال دریافت خدمات به شرکت حق‌الزحمه پرداخت خواهد کرد بنابراین شرکت هیچ‌گونه حقی در نفت و گاز استخراجی ندارد.

در میان قراردادهای خدماتی حوزه نفت و گاز کدام قرارداد کار آیی قانونی و سودآوری بیشتری دارد؟

ازنظر بهترین وکلای قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدمات و افراد قدیمی، قراردادهای خدماتی بیع متقابل کارآیی بیشتری نسبت به دیگر قراردادهای خدماتی دارند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.