×

لیست بهترین وکلای استفاده از سند مجعول ایران

لیست-بهترین-وکلای-استفاده-از-سند-مجعول-ایران

شناسه : 764

جعل یعنی تغییر آگاهانه هر چیزی به ضرر شخص یا اورگان دیگر.

دعوا و مجازات قانونی استفاده از سند مجعول

جعل یعنی تغییر آگاهانه هر چیزی به ضرر شخص یا اورگان دیگر.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول معمولا با هم اتفاق می افتد. به عبارت بهتر جعل مقدمه ای برای استفاده از سند مجعول است. بنابراین این دو جرم در اکثر موارد همراه با یکدیگر اتفاق می افتد و تعدد معنوی صورت می گیرد.

نکاتی درباره استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول در دسته جرایم کیفری قرار می گیرد و رسیدگی به پرونده به وکلای کیفری واگذار می شود.

هدف از ایجاد یک سند جعلی سوءاستفاده از آن است که به این طریق شخص یا اشخاصی سند مجعول را مورد سوء استفاده قرار داده و حق یا امتیازی را برای خود ایجاد می کنند .

از نگاه قانون تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص تغییر سند، جعل محسوب می شود و استفاده از آن اسناد مشمول مجازات استفاده از سند مجعول می گردد، اما باید توجه داشت سوءنیت فرد در انجام جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است .

در جرم استفاده از سند مجعول موارد بی شماری می توان مثال آورد که شخص از مجعول بودن سند بی اطلاع بوده و با اعتماد به فرد دیگری از سند جعلی استفاده کرده است؛ مثلا گواهی نامه های جعلی!

رفتار فيزيكى براى تحقق جرم استفاده از سند مجعول

به کار بردن، تسليم، ارائه، انتشار، واگذار نمودن، استعمال، استناد و مبادله سند مجعول، حتى اگر فرد مرتکب جرم فايده عملى از سند نبرده باشد موجب تحقق اين جرم مى گردد. بنابراين جرم استفاده از سند مجعول، جرمى مطلق است و ورود ضرر شرط انجام جرم نیست، قابلیت ضرر برای تحقق جرم کافی خواهد بود.

شرط لازم براى استفاده از سند مجعول، مجعول بودن سند يا شى موضوع جرم است.

مجازات استفاده از سند مجعول

مجازات قانونی جرم استفاده از سند مجعول در مواد مختلفی از قوانین تصریح گردیده است، به طور مثال به موجب ماده ی ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرکس نوشته ها و اسناد مجعول در مواردی که در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر گردیده است را با علم به جعلی بودن آن، استفاده نماید، به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا به 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مرور زمان در استفاده از سند رسمی مجعول

اگر فرض استفاده از سند مجعول نسبت به اسناد رسمی باشد، بنابر ماده 535 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ایشان 3 سال حبس می باشد و این مجازات برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 5 محسوب می گردد.

همچنین مطابق ماده 105 همان قانون مرور زمان از تاریخ انجام جرم و یا آخرین اقدام تعقیبی متهم 7 سال بوده و در صورت محکومیت برابر ماده 107 مرور زمان عدم اجرای مجازات نیز 10 سال می باشد .

مرور زمان در استفاده از سند عادی مجعول

اگر فرض استفاده از سند مجعول  نسبت به اسناد عادی باشد، مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی 2 سال می باشد. به عبارتی مطابق ماده 19 قانون مجازت اسلامی این مجازات درجه 6 محسوب شده و مطابق ماده 105 همان قانون مرور زمان تعقیب متهم از تاریخ تحقق جرم و یا آخرین اقدامات تعقیبی به مدت 5 سال محاسبه می گردد.

در صورت محکومیت متهم به تحمل مجازات مرور زمان اجرای مجازات نیز برای وی 7 سال خواهد بود .

لیست بهترین وکلای استفاده از سند مجعول ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.