×

لیست بهترین وکلای وکالت پرونده های بیمه مسئولیت مدنی ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکالت-پرونده-های-بیمه-مسئولیت-مدنی-ایران

شناسه : 478

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

طبق قانون کشور تمام افراد حقوقی و حقیقی در برابر تمامی اعمال خود مسئول بوده و باید پاسخگوی اعمالی که انجام یا انجام ندادن آن باعث وارد شدن خسارت به دیگران شده است، باشند. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی نیز در رابطه با همین جبران خسارت بوده و شرکت‌های بیمه درازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تعهد می‌دهند تا خسارت‌های ناشی از تخلفات مدنی بیمه‌گذار را طبق آنچه در بیمه‌نامه ذکرشده است، پرداخت کنند. در اینجا درست است که شرکت بیمه تعهد پرداخت خسارت را داده است اما ممکن است بازهم با گره‌ها و مشکلات زیادی برای دریافت خسارت از سوی شرکت بیمه روبه‌رو شویم که تنها راه‌حل قانونی و ممکن موجود، سپردن وکالت خود به یکی از بهترین وکلای پرونده های بیمه مسئولیت مدنی ایران است.

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

طبق قانون کشور تمام افراد حقوقی و حقیقی در برابر تمامی اعمال خود مسئول بوده و باید پاسخگوی اعمالی که انجام یا انجام ندادن آن باعث وارد شدن خسارت به دیگران شده است، باشند. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی نیز در رابطه با همین جبران خسارت بوده و شرکت‌های بیمه درازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تعهد می‌دهند تا خسارت‌های ناشی از تخلفات مدنی بیمه‌گذار را طبق آنچه در بیمه‌نامه ذکرشده است، پرداخت کنند. در اینجا درست است که شرکت بیمه تعهد پرداخت خسارت را داده است اما ممکن است بازهم با گره‌ها و مشکلات زیادی برای دریافت خسارت از سوی شرکت بیمه روبه‌رو شویم که تنها راه‌حل قانونی و ممکن موجود، سپردن وکالت خود به یکی از بهترین وکلای پرونده های بیمه مسئولیت مدنی ایران است.

چرا حضور بهترین وکلای پرونده های بیمه مسئولیت مدنی در این پرونده‌ها ضروری است؟

بر اساس مسئولیت‌های مدنی مختلف، بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی متنوعی نیز توسط شرکت‌های بیمه طراحی‌شده‌اند که بررسی آن‌ها و درنهایت انتخاب مناسب‌ترین نوع آن برای بیمه‌گذار، جزو مهم‌ترین کارهای وکلای بیمه مسئولیت مدنی است. در پرونده های بیمه مسئولیت مدنی، فرد قربانی یا مجروح شده باید قبل از اقدام قانونی، باید از یک وکیل حقوقی مشورت گرفته و رسیدگی به پروسه دریافت خسارت را به وی بسپارند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای پرونده های بیمه مسئولیت مدنی

آیا کارفرمایان نیز در قبال کارکنان خود مسئولیت مدنی دارند و می‌توان از این طریق برای دریافت خسارت اقدام کرد؟

بله کارفرمایان موظف هستند تا خدمات بهداشتی و مقررات حفاظت فنی را رعایت کنند و در صورت آسیب دیدن کارگران براثر یکی از این موارد می‌توان از طریق بیمه مسئولیت مدنی خسارت دریافت کرد.

در پروژه‌های ساختمانی، هنگام تخریب بنا تا چه زمانی شرکت‌های بیمه مسئولیت مدنی، پوشش خدمات ارائه می‌دهند؟

در هنگام تخریب و احداث بنا، بیمه‌های مسئولیت مدنی کل پروژه از زمان شروع تا پایان را پوشش می‌دهند.

آیا بهترین وکلای پرونده های بیمه مسئولیت مدنی حق‌الوکاله زیادی دریافت می‌کنند؟

خیر، با توجه به خدماتی که وکلای بیمه مسئولیت مدنی ارائه می‌دهند و در نظر گرفتن شرایط خانواده فرد قربانی، این افراد مناسب‌ترین حق‌الوکاله را دریافت می‌کنند.

لیست بهترین وکلای وکالت پرونده های بیمه مسئولیت مدنی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.